Ordrup Gymnasium

Nye krav kræver nye løsninger. Undervisningsmiljøer skal kunne rumme både dagens kendte og identificerede krav og fremtidens endnu ukendte krav. Ordrup Gymnasium har fået tilføjet en sciencebygning og en kantinebygning i en markant ellipseform.

Fakta

Projekt: Ordrup Gymnasium

Rolle: Arkitekt og landskabsarkitekt

Størrelse: 36 mio. kr., 3.800m2

Lokalisering: Ordrup

Bygherre: Ordrup Gymnasium

Ansvarlig arkitekt: Morten Toft

Beskrivelse

Sweco Architects har i samarbejde med Bascon og HHM Byg projekteret udvidelsen af Ordrup Gymnasium med 1800 m2. Indledende oplæg er foretaget af skolen, BBP og Lemming og Erikson.

Udvidelsen omfatter en ny 2 etagers muret sciencebygning på 1400 m2, med 6 faglokaler, som primært er bestykket med nyeste laboratorieinventar og tilhørende teknik.

Endvidere indeholder projektet også en ny spændende et etages kantinebygning, med bespisningskapacitet på 1.200 personer samt produktionskøkken på ca. 400 m2, designet som en transparent glasellipse. Nye udearealer for elevsamvær og parkering indgår harmonisk i det bynære og bevaringsværdige område. Sweco Architects har også forestået landskabsprojekteringen. Byggeriet får flere energi-, og miljøbesparende tiltag.

 

Foto:  Mads Frederik