Nyborg Gymnasium - Campus Nyborg

Det moderne undervisningsbyggeri skal indeholde fleksible og dynamiske rammer med menneskelig skala, aktive mellemrum og mødesteder som omdrejningspunkt. Nyborg Campus har som vision at skabe en stærk identitet for de 4 uddannelsesretninger og et nyt samlingspunkt og hjerte i campusområdet.

Fakta

Projekt: Nyborg Gymnasium

Rolle: Totalrådgiver, arkitekt og landskabsarkitekt

Størrelse: 65 mio. kr.

Lokalisering: Nyborg

Bygherre: Nyborg Gymnasium

Ansvarlig arkitekt: Mads Stenbæk Jakobsen

Beskrivelse

Udarbejdelse af helhedsplan og efterfølgende hovedprojektering for Nyborg Gymnasium - Campus Nyborg.

Helhedsplanen omfatter følgende forhold:

  • Etablering af flere studie-, opholds- og samlingsområder for eleverne. Dette gøres ved bygning af 1.400 m2 nybygning / tilbygning til eksisterende festsal. Byggeriet indeholder  også ny hovedindgang og vil være identitetsskabende for Nyborg Campus. Der skabes et nyt stort multianvendeligt elevområde, med direkte adgang til sekretariat og ledelse på en balkon på 1. sal. I forbindelse med festsalen etableres nyt produktionskøkken.
  • Mere rummelige forhold for lærergruppen med flere lærerarbejdspladser, større lærerværelse og flere mødefaciliteter
  • Udvidelse og mere central placering af sekretariat og ledelse
  • Nybygning af en moderne multihal til idrætsundervisning, fællesarrangementer, eksaminer, musicals, koncerter, mv. Hallen indeholder 5 badmintonbaner, lokale til fitness, badefaciliteter, depotrum, mv.
  • Etablering af nye normalklasselokaler                                                     
  • Ombygning af nuværende små idrætssale til de kunstneriske fag
  • Udvidelse af antal af P- pladser

Sweco har udført procesledelse, byggeprogram, etape/rokadeplan med brugerinddragelse, miljømål, projekteringsledelse, projektering, digitalt EU-udbud, byggeledelse, koordinering af sikkerhed og sundhed, drift og vedligeholdelse, totaløkonomi samt aflevering og et år eftersyn.