Nørre Gymnasium Brønshøj

Gennem en række projekter er gymnasiets rammer transformeret. De nye tilføjelser er alle skabt med det multifunktionelle som et væsentligt element. Rummene optager og påvirkes af aktivitet og mennesker. Der arbejdes bevidst med at skabe et tilhørsforhold for alle brugere i en ny samlende identitet for gymnasiet.

Fakta

Projekt: Nørre Gymnasium

Rolle: Totalrådgiver, arkitekt og landskabsarkitektStørrelse: 62 mio. kr.

Lokalisering: Brønshøj

Bygherre: Nørre Gymnasium

Ansvarlig arkitekt: Mads Stenbæk Jakobsen

Beskrivelse

Sweco Architects har varetaget totalrådgivningen i forbindelse med flere selvstændige projekter:

  • Multihallen med nye lokaler for drama, vægttræning og idrætsteori, i alt 1450 m2. Opført med respekt for Vestvoldens beskyttelseslinje.
  • Opførelse af multianvendeligt foyerområde til samlinger, foredrag, musik, fest og ophold. På 1. sal er placeret lærerværelse med garderobe, køkken og mødefaciliteter, i alt 1200 m2.
  • Eksisterende drenge-gymnastiksal er ombygget til 2 musiklokaler og 6 øverum.
  • Udendørs aktivitetsområde med varierende belægninger og plads til ophold, idræt og aktiviteter. Nye ramper og tilgængelighedstiltag ved adgangsdøre.
  • Nyt mediecenter med auditorie og filmbehandlingsfaciliteter.
  • Ombygning af 900m2 eksisterende fysik og kemi-lokaler herunder nyt ventilations anlæg.

Sweco har udført procesledelse, byggeprogram, etape/rokadeplan med brugerinddragelse, miljømål, projekteringsledelse, projektering, digitalt EU-udbud, byggeledelse, koordinering af sikkerhed og sundhed, drift og vedligeholdelse, totaløkonomi samt aflevering og et år eftersyn.

 

Foto:  Mads Frederik