Borupgård Gymnasium musikhus, Ballerup

Et legende musikhus, hvor bokse i varierende størrelser skyder sig ud gennem glasfacaden. Mellem boksene dannes et indre torv der udgør musikhusets scene og centrale samlingsrum.

Fakta

Projekt: Borupgård Gymnasium musikhus

Rolle: Totalrådgiver, Arkitekt

Størrelse: 14 mio. kr., 550m2

Lokalisering: Ballerup

Bygherre: Borupgård Gymnasium

Ansvarlig arkitekt: Hans Arbøl

Beskrivelse

I et stort fælles rum med glasfacader placeres lokaler som selvstændige bokse i en rytmisk legende komposition. Flere bokse skyder sig ud gennem glasfacaden og boksenes højde varierer således at de mindste lokaler, øverum, toiletter m.m. står frit uden at røre fællesrummets tag. Mellem boksene dannes et “torv”, som er husets foyer med indendørs scene. I mellemrummene omkring boksene opstår der mindre opholdspladser/studiepladser med kig til omgivelserne.

Den sydvendte glasfacade er hovedindgang til bygningen. Hele denne facade kan åbnes og danne ramme om en udendørsscene, der orienterer sig mod “ramblaen”. Det vil være muligt at overdække dele af arealet foran bygningen. Desuden planlægges etablering af et ekstra “tag” af solceller, som dels vil give læ og skygge, dels vil være i stand til at generere energi.

Projektet har flere bæredygtighedstiltag udført på baggrund af de krav, der stilles til DGNB-certificering, som samlet reducerer driftsøkonomien.

 

Foto:  Mads Frederik