Viborg Akut

Projektet er resultatet af en vunden projektkonkurrence i 2012 om opførelse af nyt akutcenter på ca. 22.000 m2. Visionen er at skabe et effektivt, fleksibelt og kompakt hospital med et menneskeligt nærvær og stærkt arkitektonisk udsagn.

Fakta

Projekt: Viborg Akut

Rolle: Arkitekt og landskabsarkitekt

Størrelse: 760 mio. kr.

Lokalisering: Viborg

Bygherre: Region Midtjylland

Ansvarlig Arkitekt: Jørgen Beider

Konsortiet SWECO-AART-Midtconsult-WSP vandt i 2012 projektkonkurrencen om opførelse af nyt akutcenter på ca. 22.000 m2. Forslaget skaber stor nærhed mellem specialer og servicefunktioner på hospitalet, samtidigt med at arkitekturens sanselige og stimulerende egenskaber spiller en afgørende rolle. Herigennem skabes et effektivt, fleksibelt og kompakt hospital med et menneskeligt nærvær og stærkt arkitektonisk udsagn.

Akutcentret består af skadestue, faciliteter til vagtlæger, hospitalsvisitationen og traume-modtagelse med tilhørende heliport på taget samt ny hovedindgang med tilhørende foyer, et auditorium, en udvidelse af operationsafdelingen, en ny intensivafdeling, faciliteter til dagkirurgien, en udvidelse til billeddiagnostik samt nye sengeafsnit med enestuer. Arbejdet omfatter programmering, en intensiv brugerinddragelsesproces samt alle projekteringsfaser, udbud og fagtilsyn.

Konstruktioner og klimaskærm udføres som lavenergi, tag med sedum og regnvandsforsinkelsestiltag - alle materialer har minimale driftsomkostninger.

Konsortiet forestår ligeledes en ombygning af det eksisterende hospital på 14.000 m2 og er ligeledes rådgiver på rokadeplanen.

 

Illustration: AART og Sweco Architects