T-Huset Borås

Den nye bygning på Borås Hospital indeholder faciliteter til rehabilitering, modtagelse og dagkirurgi og har omkring 130 senge i enkeltstuer. Hver afdeling er opdelt i team for at sikre patientnærhed og med decentrale arbejdspladser for sygeplejersker.

Fakta

Projekt: T-huset Borås Hospital

Rolle: Arkitekt

Størrelse: 18.000m2

Lokalisering: Borås

Bygherre:                    Västfastigheter

Projektet er et resultat af en projektkonkurrence i 2004. Den nye sengebygning ved Borås sygehus rummer lokaler for genoptræning, klinikker, modtagelse og dagkirurgi samt ca. 130 senge. Plejeafsnittet er fleksibelt og inddelt i mindre afsnit med decentrale arbejdspladser for sygeplejerskerne.

Opgaven har omfattet arkitektarbejde, indretning og landskabsarkitektarbejde samt projektledelse. Projektet gennemføres i partnering med NCC som totalentreprenør. Bygningen er på samlet 18.000 m2 med et anlægsbudget på SEK 400 mio.

 

Foto: Bert Leandersson