Psykiatrisk Center Hvidovre

Sweco Architects er arkitekt og landskabsarkitekt bag udbygning og ombygning af Psykiatrisk Center Hvidovre. Mellem bygningsafsnittene ny anlægges 17 individuelle afskærmede have og parkrum. Alle uderum har indbygget genoptræning og rehabiliteringsemner og en vegetationsdiversitet.

Fakta

Projekt: Psykiatrisk Center Hvidovre

Rolle: Arkitekt og landskabsarkitekt

Størrelse: 150 mio. kr.

Lokalisering: Hvidovre

Bygherre: Region Hovedstaden

Ansvarlig arkitekt: Morten Toft

Beskrivelse

Sweco Architects er arkitekt og landskabsarkitekt bag totalentrepriseprojekt vedr. udbygning og ombygning (af åbne og lukkede afsnit, inkl. dag-ambulatorium) ved Psykiatrisk Center Hvidovre. Eksisterende bygninger er fra 1960érne. Projektet omfatter nyopførelse af 6 bygninger (lav energi) på ca. 2.300 m2, og totalrenovering af 16 eksisterende bygninger. Nybygningen og sammenlægning/renovering indeholder i alt 130 enheder som får egen indgang, bad og stue/værelse. Endvidere indeholder projektet nye adm. områder, behandling-, træningsrum, auditorer og servicefaciliteter på i alt 13.700 m2. Mellem bygningsafsnit ny anlægges 17 individuelle afskærmet have og parkrum (90.000m2). Alle uderum har indbygget genoptræning og rehabiliteringsemner og en vegetationsdiversitet samt regnvandshåndtering/LAR løsning. 

Sweco Architects har medvirket ved rådgivning omkring håndtering af PCB-, asbest- og blyforhold. Eksisterende bygninger har undergået omfattende energirenovering på klimaskærm, ny altanløsninger, loftkonstruktioner og tekniske-installationer. I separat totalrådgivning inklusiv projektledelse/økonomistyring har Sweco projekteret og gennemført et nyt udvendigt ankomstareal / p-arealer samt 700m2 foyerområde, cafe, køkken og festsal. Sweco har ligeledes udført ny helhedsplan for hele området. Sweco har forstået hele brugerprocessen og efterfølgende bistået med rokadeplaner og etapeoptimering. Specialdesign af 50 stk. nye vandalsikret tv- afskærmninger og gennemførelse og strategi for Wayfinding + layout med fokus på besøgendes nedsatte navigering- og orienteringsevne, syn og mobilitet.

Alle boligenheder og badeværelser er udført ligatursikrede med specieludviklede installationer. Inde,- og udearealer er disponeret, således at gode og sikre oversigtsforhold er tilvejebragt hele døgnet inkl. optimal tilgængelighed. Arbejdsforholdene og øget personalesikkerhed har gennem hele brugerdialogen og projektudviklingen været fokusområder.