H-huset Örebro

Sundhedsvæsenet er under konstant udvikling. For at kunne følge med udviklingen er det nødvendigt med fleksible rum, der let kan tilpasses ændringer. Den nye bygning har form som en kam. Dette vil optimere dagslys og samtidigt også reducere transport og lette arbejdet for hospitalets personale.

Fakta

Projekt: H-Huset

Rolle: Totalrådgiver og arkitekt

Størrelse: 24.000 m2

Lokalisering: Örebro

Bygherre: Region Örebro

Ansvarlig Arkitekt: Therese Eriksson

Universitetshospitalet i Örebro, USÖ, har længe været på forkant når det gælder moderne sundhedsvæsen. For at denne udvikling skal kunne fortsætte er nye lokaler der opfylder kravene i morgendagens sundhedsvæsen nødvendige. Sweco vandt sammen med AART Architects konkurrencen om hospitalets nye bygning på campusområdet.

Sundhedsvæsenet er under konstant udvikling. Nye arbejdsmetoder og endnu mere avanceret teknisk udstyr vil give patienterne den bedst mulige og mest effektive behandling. For at kunne følge med udviklingen behøves fleksibelt rum, der let kan tilpasses ændringer. Med det som fokus blev H-huset tegnet, og det vil indgå som en del af universitetshospitalet i Örebro. Den nye bygning har form som en kam. Dette vil optimere dagslys og samtidigt skabe en smuk udsigt over det omkringliggende landskab. Bygningens udformning vil også reducere transport og lette arbejdet for hospitalets personale.

Til et hospitalet, kommer folk i alle aldre og med forskellige baggrunde, så det er vigtigt at skabe et mangfoldigt miljø, der kan rumme dem alle. I projektet har der været fokus på at arbejde med overfladerne rundt om hospitalet og få dem til at harmonerer med brugernes behov og skabe en blød overgang mellem hospitalets område og den omkringliggende by. Ved bygningens indgang er skabt en plads der åbner og giver den besøgende en indbydende følelse.