Gentofte Hospital

Swecos arkitekter har forestået flere projekter på Gentofte Hospital ud fra en samlet helhedsplan der er robust og langsigtet, og som binder området sammen i en helhed og skaber en ny samlet identitet.

Fakta

Projekt: Gentofte Hospital

Rolle: Arkitekt og landskabsarkitekt

Størrelse: 151 mio. kr. bygning

Lokalisering: Gentofte

Bygherre: Gentofte Hospital

Ansvarlig arkitekt: Curt Ølgod

Beskrivelse

Sweco Architects har forestået flere projekter på Gentofte Hospital inkl. brugerinddragelse, projekt, byggeledelse og tilsyn:

  • Ombygningen og renovering af ca.3.100m2 på Gentofte Hospital, Afd. Z. Projektet omfatter Ortopædkirurgisk sengeafsnit, Alloplastik- og idrætsambulatorie samt genoptræning.
  • Genhusning af Psykiatrisk Center København, der har lokaler på Bispebjerg, og som i en periode på 5 år skal genhuses på Gentofte Hospital. Projektet omfatter projektering af ombygningen på ca. 6.000 m2 med sengestuer, service og behandling, der skal sikre at genhusningen kan finde sted.
  • Ombygning af patientbygningen på 12.500 m2. Bygningen er bevaringsværdig og fra 1927. I stuen er indrettet akutklinik. På første sal er indrettet sengeafsnit til akutklinikken på anden sal er medicinsk sengeafsnit. Klimaskærm er totalrenoveret.
  • Flytning og nyindretning af fysioterapi afd. herunder ny gymnastik og træningslokaler, modtagelses lokaler og tilhørende back-up.
  • Helhedsplan: Intentionen var at lave en strategi der er robust og langsigtet, og som binder området sammen og skaber identitet.

 

Foto:  Mads Frederik