Falu Lasarett – Ny behandlingsbygning

Projektet omfatter en om- og nybygning af hospitalet i Falun, der skal skal kunne imødekomme fremtidens krav til sundhedsvæsenet, gennem effektiv behandling, øget fokus på patienten og en højere patientsikkerhed.

Fakta

Projekt: Falun Lasarett

Rolle: Arkitekt og landskabsarkitekt

Størrelse: 25.000m2

Lokalisering: Falun

Bygherre: Landstingsfastigheter i Dalarna

Ansvarlig arkitekt: Ann-Birgitt Andersson

Beskrivelse

Projektets vision har været at det nye byggeri skal kunne imødekomme fremtidens krav til sundhedsvæsenet, gennem effektiv behandling, øget fokus på patienten og en højere patientsikkerhed. Alle patienter får eget værelse med bad og toilet, hvilket vil forbedre patienternes privatliv og tryghed samt reducere risikoen for smittespredning. Værelserne tilbyder desuden plads til besøgende.

På hospitalet arbejder personalet i teams med ansvar over for mindre grupper af patienter, efter modellen patientnær behandling. Modtagelse, behandlingsafsnit og sengestuer er placeret tæt på hinanden og dermed muliggøres et tættere samarbejde mellem enhederne samt udveksling af viden.

Målet med arkitekturen har været at skabe et smukt og oplevelsesrigt miljø for patienter og personale, både inde og ude. Opholdsrum er lyse og har kunstudsmykning og udsigt over byen. I de indre gårde er der stimulerende helbredende miljøer til patienter og medarbejdere. I udformningen har der været fokus på at opfylde patienternes behov for dagslys, tryghed og social kontakt.

Behandlingsbygningen er som Sveriges første hospitalsbygning blevet miljøcertificeret med guld efter certificeringssystem Green Building.