Angered Nærhospital Göteborg

Ved at samle alle aktiviteter på ét sted er sundhedsvæsenet mere tilgængelig for befolkningen i Göteborg øst. Det betyder, at du kan møde patienterne tidligt og reducere det samlede behov for behandling. Angered Nærhospital har til formål at forbedre folkesundheden i området, som i dag har en forventet levetid gennemsnit er ni år lavere end i resten af Göteborg.

Fakta

Projekt: Angered Nærhospital

Rolle: Arkitekt

Størrelse: 18.500m2

Lokalisering: Göteborg

Bygherre: Västfastigheter

Ansvarlig arkitekt: Pernilla Norden

Beskrivelse

Angered nærhospital ligger i det nordøstlige Göteborg, og er Sveriges første nye lokale hospital. Bygningen indeholder ambulantbehandling, sengeafsnit og diagnostik og særlig fokus på behandling af familier, børn og unge i et socialt belastet område med mange indvandrere.

Hospitalets består af 2 atriumbygninger bundet sammen af en gennemgående glasforbindelse, der forbinder alle lokaler, hvilket gør det lettere for personalet at samarbejde mellem forskellige aktiviteter. Dette vil bidrage til effektivisering af behandlingen og vil forhøje patientsikkerheden.

Hovedindgangen er dog dækket med træpaneler for at give et varmt og indbydende indtryk. For at forankre bygningen til dets omgivelser, er der udviklet et mønster, som er trykt på både indersiden og ydersiden af huset. Mønsteret repræsenterer Angered centrum og dets omgivelser. De indre atrier, der er udsmykket af forskellige kunstnere, er indrettet til at patienter og pårørende kan mødes i et roligt og fredeligt miljø.

Byggeriet er certificeret til sølv efter Green Building. Da Regionen havde sat nye energimål var en vigtig del af projektet at minimere bygningens energiforbrug. Solceller er placeret på taget, for at give bygningen mulighed for selvforsyning. Sweco har også haft ansvaret for bygningens tekniske installationer. I hvert rum er der mulighed for individuel regulering af temperaturen.