Vingen Hillerød

Botilbuddet og de nære udearealer er disponeret med henblik på, at udnytte de særlige landskabelige kvaliteter i området. Udformningen med tilbagetrukne nicher ude og inde tilgodeser muligheden for ophold og selvvalgte sociale fælleskaber.

Fakta

Projekt: Vingen Hillerød

Rolle: Arkitekt og landskabsarkitekt

Størrelse: 1.620 m2

Lokalisering: Hillerød

Bygherre: Hillerød Kommune

Ansvarlig arkitekt: Morten Toft

Beskrivelse

Ved disponering og udformning af det nye botilbud, Vingen, har forslaget fokus på at tilgodese beboernes mulighed for såvel privathed som fællesskab i rammer, der samtidig tilbyder gode og sikre arbejdsforhold for personalet.

Bebyggelsen og de nære udearealer er disponeret med henblik på at udnytte de særlige, landskabelige kvaliteter, som matriklen og området byder på, så alle beboere og brugere får størst mulig glæde af de grønne områder.

Ved formgivning og proportionering af bygninger, samt ved valg af materialer og overfalder, har vi lagt vægt på at opnå et nutidigt arkitektonisk udtryk, der opleves imødekommende, hjemligt, gedigent og i harmoni med den eksisterende bebyggelse og de grønne omgivelser. Tilbagetrukne nicher ude og inde fremstår i lys farve eller lyst træ for at markere ophold og indgange. Den ny bebyggelse adopterer disse kvaliteter og indpasses og orienteres af de eksisterende bygningslænger i nært slægtskab med de nuværende dag- og bo tilbud, men fremstår samtidig med individuelt præg.