Møllegården Gladsaxe

Plejeboligerne er lyse og venlige og opføres med henblik på en fleksibel og individuel indretning. Der har i projektet været et stort fokus på at understøtte oplevelsen af hjemlighed og minimere det institutionelle præg.

Fakta

Projekt: Møllegården

Rolle: Totalrådgiver, arkitekt og landskabsarkitekt

Størrelse: 88 mio. kr. 8.600 m2

Lokalisering: Gladsaxe

Bygherre: Gladsaxe Kommune

Ansvarlig arkitekt: Curt Ølgod

Beskrivelse

For at opnå et bedre og mere tidssvarende boligmiljø, der er mindst muligt institutionspræget, er der udført en ombygning og nybygning af Møllegårdens dagcenter samt pleje- og ældreboliger.

De eksisterende plejeboliger er placeret i en 2- etages bygning, hvis ydre fysiske rammer bevares i forbindelse med ombygningen. 3 lejligheder lægges sammen til 2 lejligheder, hvor den midterste indrettes til handicapegnede baderum. Boligerne er lyse og venlige og opføres med henblik på en fleksibel og individuel indretning. Fra lejligheder i stueetagen er der adgang til en terrasse. Møllegården bruges desuden som dagcenter med café og træningsfaciliteter.

De eksisterende ældreboliger indrettes med nye handicapegnede badeværelser og udvides mod facaden, hvorved man opnår større, lysere og mere tidssvarende boliger.

Hele den eksisterende klimaskærm er energirenoveret og udearealer nyanlagt for drifts- og tilgængeligheds optimering.