Fredskovvej Dianalund

Boligbebyggelsen er til borgere med psykiske handicap og kan opdeles i mindre enheder og afskærmes mod færdsel og aktiviteter. Konflikter og magtanvendelse kan mindskes og angst dæmpes, når de fysiske rammer indrettes så beboerne ugeneret kan komme til og fra egen bolig via rolige omgivelser.

Fakta

Projekt: Fredskovvej Dianalund

Rolle: Totalrådgiver, arkitekt og landskabsarkitekt

Størrelse: 25,2 mio. kr. 1300 m2

Lokalisering: Dianalund

Bygherre: Socialforvaltningen/ Københavns Ejendomme

Ansvarlig arkitekt: Hans Arbøl

Beskrivelse

Nybyggeriet på Fredskovsvej i Dianalund er en samling af 10 enkeltmandsprojekter.  Enkeltmandsprojekter er boliger, hvor borgere med psykisk handicap bor alene eller samlet i en mindre boliggruppe og får støtte døgnet rundt af en personalegruppe på 3-5 personer. Den ny bebyggelse omfatter 10 boliger med fællesareal og serviceareal samt en bygning der rummer administration, produktionskøkken og dagtilbud. Bebyggelsen disponeres med en udvidelse på yderligere 5 boliger.

Boligbebyggelsen er sammenhængende, men kan opdeles i mindre enheder og afskærmes mod færdsel og aktiviteter. Konflikter og magtanvendelse kan mindskes og angst dæmpes, når de fysiske rammer indrettes så beboerne kan komme til og fra egen bolig uden at møde andre beboere, personale eller forbipasserende. Det er ligeledes af stor betydning, at skabe rolige omgivelser fra lys, lyde og dufte. Boligerne har karakter af kædehuse, orienteret mod rolige grønne arealer. De enkelte boliger bindes sammen af et rummeligt fælles gangareal mod parkeringsarealet, der skærmes med hækbeplantning. Tag samt vægge er opført som præfabrikerede moduler.

Programmering og dispositionsforslag er udarbejdet i tæt dialogbaseret samarbejde mellem Sweco Architects, SOF og KEjds projektledere, Centerledere og repræsentanter for personalegruppen. Projektet opføres efter kravene i energiklasse 2015. Digitalt EU-udbud varetaget af Sweco. Københavns Ejendomme har iht. projektets IKT-Aftale, ønsket anvendelsen af CCS – kodning af BIM modellen. Som et af de første projekter i Danmark, har ”Dr. Sellsvej” derfor, gennemgået en komplet CCS bygningsdelsklassifikation, der sikrer et stabilt og simpelt koncept. Dette muliggør struktureret identifikation af bygningsdele, kvalitetssikring og koordinering af byggeriet.