Tyras Gade Gårdrenovering

Et åbent samlet gårdrum med et fælles opholdsrum til leg og bevægelse samt private zoner nær boligerne til roligt ophold. Forskelligartet beplantning sikrer varierede rumoplevelser og variationen i årstidernes løv.

Fakta

Projekt: Tyras Gade Gårdrenovering

Rolle: Totalrådgiver og landskabsarkitektStørrelse: 1,7 mio. Kr.

Lokalisering: København

Bygherre: Københavns Kommune

Ansvarlig arkitekt: Frode Birk Nielsen

Beskrivelse

Hovedidéen bag forslaget er at skabe et åbent samlet gårdrum med et fælles opholdsrum til leg og bevægelse samt private zoner nær boligerne til roligt ophold. Gården skal fungerer som et frodigt og tryg ramme for beboerne.

Projektet indeholder basketbane, græsplæne til bevægelse herunder fodbold, mindre lege-øer med sandkasse, legehus og gynger, scene til leg og diverse opholdsmuligheder. I projektet er der bevist arbejdet med forskelligartet beplantning for at sikre varierede rumoplevelser i form af lys og skygge og ikke mindst variationen i årstidernes løv.   

I projektet har der allerede i konceptudviklingen været fokus på minimering af gårdrummets drift og vedligeholdelse, Sweco Architects har herunder udarbejdet plejeplan for beplantningen, der bl.a. indeholder syrenhegn, kirsebærlund og æble-ø. 

Sweco Architects har varetaget alle projektets faser fra konceptudvikling over projektering, byggeledelse og fagtilsyn.

 

Foto: Mads Frederik