Trekanten Islands Brygge

Trekanten er et nyt byrum og en åbning i byen - et grønt åndehul og mødested. Et bakkelandskab med varierende højder der skaber rum og nye muligheder for ophold og aktiviteter.

Fakta

Projekt: Trekanten Islands Brygge

Rolle: LandskabsarkitektStørrelse: 50 mio. Kr.

Lokalisering: København

Bygherre: Københavns Kommune

Ansvarlig arkitekt: Frode Birk Nielsen

Beskrivelse

Projektet rummer 4 delprojekter:

Islandsbrygge: Etablering af fartdæmpende foranstaltninger herunder sammenhæng med cykelrutten over Bryggebroen

Ørestads Boulevard og trekanten: Forlængelse af Ørestads Boulevard nord for Njalsgade frem til Amager Boulevard via det nordligste Artillerivej. Projektet omhandler bl.a. lukning af en del af Artillerivej der muliggører etableringen af det urbane parkområde trekanten. Trekanten er et nyt byrum der tilsammen med Faste Batteri er en åbning i byen - et grønt åndehul og mødested. Trekanten skal understøtte den allerede eksisterende færdsel for fodgængere, cyklister og andre bløde trafikanter. Et grønt bakkelandskab med varierende højder skal samtidig skabe rum og nye muligheder for ophold og aktiviteter; blandt andet med grønne, fredeliggjorte opholds- og legezoner som en modvægt til Ørestads Boulevards rum og skala.Som en del af projekteringen er der blandt andet gennemført beregninger og vurderinger af regnvandsmængder.

Artillerivej Nord: Trafiksanering af strækning mellem Njalsgade i nord og Drechselsgade i syd. Herunder etablering af signalreguleredekryds, cykelsti, forsætninger og bump.

Artillerivej Syd: Omlægning af Artillerivej syd for Drechselsgade med fokus på den fremtidige udbygning af det sydlige Islandsbrygge. I den forbindelse er etableret 500 meter ny vej med tilhørende cykelsti, heller og forsætninger.

 

Foto:             Mads Frederik