Thomas B. Thriges Gade, Odense

En ny alsidig bydel med fokus på sammenhænge, bæredygtighed og et tæt, varieret, grønt byliv er undervejs. Historiske tværforbindelser genskabes og mangfoldigheden af forskellige grønne byrum giver plads til byens liv.

Fakta

Projekt: Thomas B. Thriges Gade

Rolle: LandskabsarkitektStørrelse: 25.000 m2, 90 mio. kr.

Lokalisering: Odense

Bygherre: Odense Kommune og Realdania

Ansvarlig arkitekt: Mette Lund Traberg

Beskrivelse

Efter visionen FRA GADE TIL BY er den ældste og mest centrale del af Odense, der i 50 år har været skåret i gennem af den firesporede gennemfartsvej Thomas B. Thriges Gade, under næsten eventyrlig forvandling. Gaden er nedlagt gennem bymidten og en ny alsidig bydel med fokus på sammenhænge, bæredygtighed og et tæt, varieret, grønt byliv er undervejs. Historiske tværforbindelser genskabes og med letbane og supercykelsti, der løber gennem den nye bydel, flettes både bykerne og tilstødende kvarterer sammen på ny. Helhedsplanenes fire nye kvarterer etableres etapevis. Først to i nord med det nye musik- og koncerthus Odeon og H.C. Andersenkvarteret som nabo, siden de to sydlige mere handelsprægede kvarterer ved Odenses handelsstrøg.

Nye attraktive p-faciliteter i bydelens kælderniveau sikrer god og central tilgængelighed for borgere og besøgende, samtidig med at byrummene friholdes for kørende trafik. Mangfoldigheden af forskellige grønne byrum er forbeholdt de bløde trafikanter og giver plads til både leg og udfoldelse, men også ro og nærvær.