Israels Plads

Et sammenhængende byrum i form af et svævende granitgulv med foldninger i pladsens hjørner der fungerer som siddetrapper, og samtidigt er historiske reference til det oprindelige voldanlæg.

Fakta

Projekt: Israels Plads

Rolle: Totalrådgiver og landskabsarkitektStørrelse: 8.400m2 60 mio. Kr.

Lokalisering: København

Bygherre: Københavns Kommune

Ansvarlig arkitekt: Frode Birk Nielsen

Beskrivelse

Israels Plads er et sammenhængende byrum, der forbinder torv, plads og parkanlæg. Den nye plads ligger som et hævet granitgulv, og skyder sig ind i H.C. Ørstedsparken. Parkens grønne karakter trækkes op på pladsen i form af solitært spredte træer. To foldninger i pladens belægningsflade fungerer som sidde- og opholdstribuner.

Pladsen skal rumme københavnernes hverdagsliv, og tilbyder derfor mange aktivitets- og udfoldelsesmuligheder, heriblandt boldbane og legezoner som supplement til opholdsområderne. Tre skoler i området har en aftale om anvendelse af pladsen til skolegård heriblandt N. Zahle Skolen.

Langs karrébebyggelsen omkring pladsen anlægges gaderne med traditionel brostensbelægning – slidte, genbrugte brosten af nordisk herkomst – som findes overalt i Københavns gader. Som en smuk og historisk betinget reference vil de etablere sammenhæng til den øvrige by, og tjene som transit for cyklister, vareindlevering etc.