Vandsportcenter Halsskov Færgehavn

Der er i projektet lagt vægt på at bevare stedets særlige rå karakter, både ved valg af nye materialer og genanvendelsen af eksisterende. De rå betonmoler er synliggjort og fragmenter af bolværk og havneinventar er bevaret.

Fakta

Projekt: Havnebad

Rolle: Arkitekt og landskabsarkitekt

Størrelse: 8,5 mio. kr.

Lokalisering: Halskov

Bygherre: Slagelse Kommune

Beskrivelse

Sweco Architects er totalrådgiver, arkitekt og landskabsarkitekt på 1 etape af Vandsportscenter i Halsskov Færgehavn, der skal sikre tilgængelighed til og vandsportsaktiviteter ved det Halsskov Færgehavn.

Udspringstårnet er områdets synlige pejlemærke. Tårnet er designet til udspring fra 4, 8 og 11 meter og har en karakteristisk gul signalfarve der kan ses fra Storebæltsbroen. Tårnet er opført af stablede containere der er indbyrdes drejede og derved skaber en interessant relation mellem aktivitet, skygger og volumener.

Som et gennemgående tema, er der i projektet forsøgt genbrugt så mange materialer som muligt fra den tidligere havn, enten direkte eller via upcycling. Områdets afspærringer og bænke består af det tidligere bolværk fra færgehavnen, mens alle nye træbelægninger består af opsavet bolværk. Facilitetsbygningerne, der er opbygget af skibscontainere, er i projektet beklædt med varmebehandlet træ fra bæredygtigt skovbrug der sikrer minimalt vedligehold. På energi siden er der anvendt LED belysning for at minimere det samlede forbrug.

I projektet indgår følgende funktioner:

  • Udspringstårn med mulighed for udspring fra 4, 8 og 11 meter
  • Klatrevæg etableres på ydersiden af molen
  • Adgang via lejdere, ramper og flydeplatforme til vandet
  • Etablering af 3 beachvolleybaner, der samtidig kan bruges som baner til strandhåndbold
  • Udsigtspunkt med fast monteret kikkert ved den yderste mole
  • Facilitetsbygning med wc, omklædningsrum, depot og udendørsbad i forbindelse med etablering af ”Blå flag strand”. Målgruppen er badende herunder vinterbadere.
  • Trampestier i området er opgraderet og ankomstvej og parkeringsområde er istandsat.

Foto: Mads Frederik