Fredericia Bymidte

Et bindeled mellem den gamle bymidte og den nye by på havnen med et karakterfuldt vandelement og et unikt belægningsmønster.

Fakta

Projekt: Fredericia Bymidte

Rolle: Landskabsarkitekt

Størrelse: 52 mio. kr

Lokalisering: Fredericia

Bygherre: Fredericia Kommune

Ansvarlig arkitekt: Frode Birk Nielsen

Beskrivelse

Helhedsplanen for Fredericia Midtby knytter an til de udviklingsmuligheder, der ligger på Fredericias havnearealer.  Planen lægger således vægt på, at byens gader og pladser skal kunne fungere som et bindeled mellem den ”gamle” bymidte og den ”ny” by på havnearealerne.  Et nyt unikt belægningsmønster for Fredericia tegner sig i en konsekvent nord-syd orientering, og understreger gadernes vinkelrette geometri og samler hele midtbyen. For at skabe en oplevelsesrig belægning er de enkelte elementer ”fortandet” så de indgår i en afvekslende og levende granitbelægning. Fredericias vigtigste gade- og handelsstrækninger styrkes i helhedsplanen med en helt ny belægning, nye støbejernselementer og belysningsarmaturer. En hævet støbejernsvandrende centralt placeret i byrummet, fører som et karakterfuldt og poetisk element vandet gennem byens vandtrapper og vandfontæner, og leverer det tilbage til havnen ved Gl. Havn.