Flintholmområdet

Flintholmområdet har fået en stærk sammenhængende identitet der skaber tilhørsforhold for områdets beboere med rekreative lommer og selvstændige pladsdannelser.

Fakta

Projekt: Flintholmområdet

Rolle: Landskabsarkitekt

Størrelse: 60 mio. kr

Lokalisering: Frederiksberg

Bygherre: Frederiksberg Kommune

Ansvarlig arkitekt: Frode Birk Nielsen

Beskrivelse

Udformningen af byrummene i det ny byområde Flintholm, tager afsæt i Frederiksberg Kommunes vision om at skabe nye byrum af meget høj kvalitet.  Samtidigt ønskes den grønne karakter, som Frederiksberg er kendt for, videreført i det nye byområde. Den overordnede plan for pladser, torve og gaderum i området er at kombinere et meget urbant udtryk med en mere grøn karakter.

I den overordnede disponering af området ligger Dirch Passers Allé som et grønt bindeled og udgør bydelens puls. Alléen åbner sig op i rekreative ”lommer” og knytter sig til kvarterets 4 nye, selvstændige pladsdannelser. Pladserne har hver deres karakter og medvirker til at skabe identitet og tilhørsforhold for områdets beboere.

Sweco Architects har stået for udformning, projektering og tilsyn af Dirch Passers Allé, Flintholm Allé og Preben Kaas Vænge, samt plasdannelsen mellem Dirch Passers Allé og Preben Kaas Vænge. 

Foto:                                   Mads Frederik