Aalborg Bymidte

Et dynamisk omdrejningspunkt i byen, hvor der lagt vægt på at etablere et attraktivt og oplevelsesrigt byrum i høj materialekvalitet med en præcis formgivning, der giver byrummet en markant karakter.

Fakta

Projekt: Aalborg Bymidte

Rolle: LandskabsarkitektStørrelse: 30.000 m2, 90 mio. kr.

Lokalisering: Aalborg

Bygherre: Aalborg Kommune

Ansvarlig arkitekt: Frode Birk Nielsen

Beskrivelse

Østerågade/Nytorv/Mølleplads/Gabels torv

Aalborg midtby - centreret omkring Østerågade/Nytorv og Boulevarden er blandt de vigtigste byrum i Aalborg. De er både dynamiske omdrejningspunkter for offentlig trafik og bindeled mellem forskelligartede gågadeafsnit og handelsområder. I projektet er der lagt vægt på at etablere et attraktivt og oplevelsesrigt byrum i høj materialekvalitet, udført med granitmaterialer fra facade til facade. En præcis formgivning af belægningen giver byrummet en markant karakter med en høj grad af genkendelighed.

Den intense trafik ledes gennem byrummene ved en logisk opdeling af belægningen mellem gående, cyklister og busser, mens inventar og belysning danner rumligheder med siddepladser, der indbyder til ophold. Hvor Østergade og Nytorv mødes, er der anlagt en stjerneformet plads. Denne flankeres af tre fontæner/spejlbassiner, hvis kanter tillige tjener som siddeplinte. Herfra kan man opleve vandets udspring og løb på granitfladen, rislen ned over vandtrappen, og til sidst se det falde til ro i spejlbassinet.