Nørre Gymnasium Multihal

Aktiviteterne er trukket frem i lyset, og skaber liv og interaktion. Funktionerne får lov til at sprænge rammerne og blande sig med gymnasiets øvrige områder. Idræt og bevægelse trækkes med ud i et landskabeligt aktivitetsbånd.

Fakta

Projekt: Nørre Gymnasium Multihal

Rolle: Totalrådgiver, Arkitekt og landskabsarkitekt

 

Størrelse: 20 mio. kr.

Lokalisering: Brønshøj

Bygherre: Nørre Gymnasium

Ansvarlig arkitekt: Mads Stenbæk Jakobsen

Beskrivelse

I forlængelse af udarbejdelsen af en helhedsplan for Nørre Gymnasium har Sweco Architects forestået totalrådgivningen og byggeledelse i forbindelse med opførelsen af en ny multihal.

Den nye multihal skal primært opdatere idrætsfaciliteterne men er multianvendelig i relation til arrangementer, samlinger, eksamener m.m.

Multihallen rummer desuden nye lokaler for drama, vægttræning og idrætsteori, og indgår i en samlet opdatering af gymnasiet.

Den nye hal udføres efter et koncept med et enkelt rationelt byggesystem med en markant eksponeret limtræskonstruktion og store mængder dagslys. Alle konstruktioner er flot eksponeret i stærke farvenuancer.

Bygningen ventileres desuden naturligt og har passiv køling. Vedr. materialevalg er der særlig fokus på anvendelse af materialer fra fornyelige ressourcer, samt et lavt vedligeholdelsesniveau.

 

Foto:  Mads Frederik