Västerbron Växjö

Som led i udviklingen af Växjö Stationsområde, har Sweco´s arkitekter designet en ny cykel- og gangbro over sporene, med en forbindelse ned til platformen. Det gennemsigtige og åbne design skaber en følelse af sikkerhed og overblik.

Fakta

Projekt: Västerbron

Rolle: Arkitekt

Lokalisering: Växjö

Bygherre: Trafikverket og Växjö Kommune

Ansvarlig Arkitekt: Ola Arnholm

Gennem omdannelsen af Växjö stationsområde, frigives nye arealer, der muliggør en fortætning af byen og herved skabes et attraktivt og centralt område midt i Växjö. For at understøtte byudviklingen og sammenkoble vigtige funktioner på tværs af jernbanen, så som boliger, busterminal og arbejdspladser, etableres der to nye attraktive overgange til gående og cyklister. 

De to broer - den eksisterende østlige bro, der ombygges, og den nybyggede vestlige bro - giver gennem deres transparente udformning overblik og tryghed for brugerne. Solide konstruktioner i limtræ skaber rumligheder i broerne og skabe mulighed for udsigt over byen. Som en del af stationsombygningen har hele stationsområdet fået nye perrontag, der optager skalaen fra den kommende byudvikling. I tæt samarbejde med kommunen og Trafikverket.

 

Foto: Krister Engström