Svanemøllen Station København

Et enkelt og overskueligt byrum med tydeligt markerede zoner for henholdsvis fodgængere og cyklister. En smidig cykelparkering og en åben forplads, der lader stationsbygningen komme til udtryk som en aktiv del af bybilledet.

Fakta

Projekt: Svanemøllen Station København

Rolle: Totalrådgiver

Størrelse: 3 mio.kr.,  2.000m2

Lokalisering: København

Bygherre: DSB og Københavns Kommune

Ansvarlig arkitekt: Frode Birk Nielsen

Beskrivelse

Svanemøllen Station er et lokalt trafikknudepunkt på Østerbro i København. På baggrund af utilfredsstillende og utidssvarende pladsforhold er der udarbejdet et projekt for renovering af forpladsen og cykelparkeringsarealerne ved Svanemølle Station.

Målet med renoveringen er, at der skabes forbedrede adgangsforhold fra bl.a. busholde-pladserne, skabes bedre cykelparkeringsmuligheder samt at etablere en ny forplads, der friholdes for cykler med mulighed for fri passage og ophold.

Der skabes med forslaget et enkelt og overskueligt byrum med tydeligt markerede zoner for henholdsvis fodgængere og cyklister. En smidig cykelparkering til 800 cykler og en åben forplads, der lader stationsbygningen komme til udtryk som en aktiv del af bybilledet. Svanemøllen Station opgraderes til et velfungerende, lettilgængeligt og attraktivt byrum.

Pladsen skal fungere sammen med den planlagte cykelsti ”Svanemølleruten” som kobler sig på stationsarealet.