Malmø Centralstation

En ny stationsbygning fungerer som vente- og ankomsthal for de underjordiske perroner, og dens transparente udformning i stål og glas, kontrasterer og styrker relationen til den gamle Centralstation, der er en del af byens kulturarv. Byggeriet blev tildelt Malmø Stads Stadsbyggnadspris 2013.

Fakta

Projekt: Malmø Centralstation

Rolle: Arkitekt

Størrelse: 10.000m2

Lokalisering: Malmø

Bygherre: Jernhusen AB

Etableringen af en ny jernbaneforbindelse under Malmøs historiske bykerne, indebar store forandringer og forskydninger af byens aktiviteter og byliv. Sweco Architects tidligere Metro Arkitekter har været engagerede i Citytunnelprojektet siden 1995 med det vindende forslag for Malmø Central. Hovedidéen bag Malmø Centralstation var at integrere den nye station, med den eksisterende. Herigennem bliver der skabt en kraftfuld og tydelig helhed, hvor passagererne og rejsen er i fokus. Busterminal, underjordisk cykelparkering, parkeringsgarage og udvikling af handel- og erhvervsliv og cafévirksomhedernes har ligeledes indgået som delopgaver i projektet. Gennem Citytunnelens placering nord for den gamle Malmø Central, rykker stationen og byens tyngdepunkt mod nord. En ny stationsbygning fungerer som vente- og ankomsthal for de underjordiske perroner, og dens transparente udformning i stål og glas, kontrasterer og styrker relationen til den gamle Centralstation, der er en del af byens kulturarv. Glasfacaden er med til at åbne op for nye sigtelinjér inde i Centralstationen bygningen, og den historiske banegård bliver nu eksponeret på en ny måde.