400 KV ledning, Kassø-Tjele Jylland

Sweco Architects har været ansvarlige for de landskabelige problematikker ved udbygningen af højspændingslinje mellem Aabenraa og Viborg. Udbygningen er især nødvendig for at kunne få mere vindkraft ind i elsystemet.

Fakta

Projekt: 400 KV ledning, Kassø-Tjele

Rolle: Landskabsarkitekt

Størrelse: 2,7 mia. kr., 550 master

Lokalisering: Kassø-Tjele, Jylland

Bygherre: Energinet.dk

Ansvarlig arkitekt: Frode Birk Nielsen

Beskrivelse

Sweco Architects har været konsulenter for Energinet.dk i forhold til landskabelige problematikker ved udlægningen af højspændingslinjer og –stationer.

I forbindelse med VVM-undersøgelser for den anlagte 400kV højspændingslinie gennem Jylland fra Tjele ved Viborg til Kassø ved Aabenraa har Sweco Architects bidraget med studier af nye mastetyper, landskabsanalyse og visualiseringer.

El-nettet i Danmark skal til stadighed vedligeholdes og udvikles for at imødekomme samfundets behov for en sikker og stabil energiforsyning, og den nye Kassø-Tjele linje er et vigtigt led i denne strategi.