Regionshuset Malmø

En nybygget kontorbygning med 650 arbejdspladser. Her har Region Skåne samlet flere af sine forvaltninger med hjælp fra procesværktøjet Design Dialog hvor Swecos indretningsarkitekter kortlagt forvaltningernes forskellige kulturer og praksis.

Fakta

Projekt: Regionshuset

Rolle: Arkitekt

Størrelse: 18.000m2

Lokalisering: Malmø

Bygherre: Region Skåne

Det nye regionshus i Malmø, Dockplatsen 26, er en nybygget kontorhus med 600 arbejdspladser.  Ved brug af procesværktøjet Design Dialog undersøgte Sweco´s indretningsarkitekter forvaltningernes forskellige kulturer og måder at arbejde på.

Resultatet af arbejde er blevet en åben og fleksibel kontorplan med vigtige relaterede støttefunktioner som bl.a. mødelokaler. En central lysskakt tjener som samlingspunkt i huset og alle pausefunktioner er centreret omkring denne. Idéen er at tilskynde møde mellem afdelinger og mennesker, for herigennem at skabe en øget bevidsthed om hinandens kompetencer og derved skabe mulighed for samarbejde og åbenhed.

Kontorhuset har også konferencecenter, udstilling, repræsentationslokaler og kantine til 200 personer. Sweco Architects har forestået hele husets indretning.