HMN - Nyindretning af domicil, Gladsaxe

Nyindretningen af HMN’s domicil introducerer en mere tidssvarende planløsning med åbne og fleksible kontormiljøer, hvor dagslys og belysning spiller en større rolle.

Fakta

Projekt: HMN - Nyindretning af domicil

Rolle: Arkitekt

Størrelse: 7,2 mio. DKK

Lokalisering: Gladsaxe

Bygherre: HMN A/S

Ansvarlig arkitekt: Mads Stenbæk Jakobsen

Beskrivelse

HMN har i dag til huse i 2 bygninger på Gladsaxe Ringvej – nr. 11 og 13. Bygningerne anvendes til kontorvirksomhed, og er sammenbygget med et ca. 4000 m2 stort lager/værkstedsområde.

Projektet samler alle kontorfaciliteter i den ene bygning på Gladsaxevej 11, og introducerer en mere tidssvarende indretning med åbne og fleksible kontormiljøer, hvor dagslys og belysning spiller en større rolle.

I forbindelse med omrokeringen samles funktioner der naturligt hører sammen. Salg, udstilling og kundeservice nyindrettes i stueetagen med god adgang for kunder. Direktionen får egen etage i åbent kontorlandskab med supplerende stille og møderum.

Ombygningen omfatter desuden vagtcentral, IT og kontorer generelt.

Hele projektet er udført i tæt dialog med brugerrepræsentanter, der har fulgt projektet helt ind i udførelsesfasen i en partneringproces.