Coloplast Humlebæk

Sweco Architects har udbygget og ombygget de 40.000 m2. En 400 m lang glasinddækket hovedgade forbinder anlægget. Langs denne hovedgade knyttes bygninger og sidegader sammen til en mindre by.

Fakta

Projekt: Coloplast

Rolle: Arkitekt

Størrelse: 40.000m2

Lokalisering: Humlebæk

Bygherre: Coloplast A/S

Ansvarlig arkitekt: Curt Ølgod

Beskrivelse

Coloplast hovedsædet er beliggende i Humlebæk. Sweco Architects har udbygget og ombygget løbende i alt ca. 40.000 m2. Den oprindelige bebyggelsesplan var udformet, så det var muligt at udvide bygningsanlægget successivt, som det også er sket ved foreløbig 12 større udvidelser. En 400 m lang glasinddækket hovedgade forbinder de 2 nord/sydindgange.  Langs denne hovedgade knyttes bygninger og sidegader sammen til en mindre by.

Bygningsanlægget rummer i dag administration med tilhørende 2 kantiner, møderum og et auditorium med 222 siddepladser, 1200 m2 multihal, laboratorier og udviklingsafsnit, produktionshaller med flere store rentrum og et højlager. Dertil hørende arealer for støttefunktioner som læsseramper, renovationsafsnit og store teknikområder.

Produktionen flyttes nu i stort omfang ud til fabrikker i Ungarn og Kina. Derimod koncentreres udvikling, salg og koncernadministration i Humlebæk. Derfor har vi siden 2006 arbejdet på at ombygge tidligere produktionshaller til højloftede storrumskontorer, udviklingsafsnit samt laboratorier og værksteder.