Somatisk hospital Bispebjerg

Som bygherrerådgivere på Bispebjerg Hospital har målsætningen været at skabe rammer, hvor de ansatte er stolte af at arbejde, og hvor patienterne føler tryghed ved opholdet og behandlingen. I brugerproces har vi anvendt programmet ”design dialog” et værktøj, som giver alle aktørerne stor forståelse og indsigt i opgaven herunder det vigtige medejerskab.

Fakta

Projekt: Bispebjerg Hospital

Rolle: Bygherrerådgiver

Størrelse: 81.000m2

Lokalisering: København

Bygherre: Bispebjerg Hospital

Ansvarlig Arkitekt: Jørgen Beider

Beskrivelse

Sweco Architects har sammen med Drees & Sommer Nordic, Munksgaard & Andersen Bygherrerådgivning og EKJ rådgivende ingeniører forestået opgaven vedr. bygherrerådgivning på somatisk hospital Bispebjerg.

Det somatiske hospital forventes at omfatte nybyggeri af ca. 81.000 m2 med et tilhørende, mindre antal p-pladser og dele af det samlede projekts landskab og infrastruktur.

Bygherrerådgivningen omfatter:

  • Koordinerende møder
  • Budget – og økonomistyring
  • Kvalitetsstyring
  • Brugerinddragelse
  • Udarbejdelse af konkurrenceprogram
  • Gennemførelse af Projektkonkurrence
  • Bygherrerådgivning i projekteringsfasen
  • Bygherrerådgivning vedrørende udførelse og ibrugtagning
  • Bygherrerådgivning i forbindelse med 1-årsgennemgang

Rådgivningen forventes at omfatte løbende strategisk og organisatorisk rådgivning, projekt- og processtyring, budget- og økonomistyring samt kvalitets-, risiko- og tidsstyring.

Sweco Architects bidrager ved alle ydelser og står for alle arkitektmæssige ansvarsområder herunder vil Sweco Architects særligt stå for styring af brugerprocesser og lay-out og koordinering af konkurrenceprogram. I brugerprocessen har vi anvendt programmet ”design dialog” - et værktøj, som giver alle aktørerne stor forståelse og indsigt i opgaven herunder det vigtige medejerskab.