Fremtidens Sølund København

Vores vigtigste arbejdsredskab er dialogen. I programmeringen af Fremtiden Sølund benyttede vi os af en aktiv dialogbaseret proces, hvor viden, kreativitet og engagement indgik. Måler er at Fremtidens Sølund, der bliver Danmarks største plejecenter, bliver et velfærdsteknologisk model-plejecenter.

Fakta

Projekt: Fremtidens Sølund

Rolle: Bygherrerådgiver 

 

 

Størrelse: 37.875m2 

Lokalisering: København

Bygherre: KAB

Ansvarlig Arkitekt: Sabina Happel

Beskrivelse

Det eksisterende Sølund – plejehjem og daginstitution – rives ned. I stedet opføres Fremtidens Sølund, et plejecenter med 360 plejeboliger, 150 ungdomsboliger, 20 seniorboliger, en daginstitution til 5 børnegrupper samt en offentlig parkeringskælder. Sweco Architects har i samarbejde med Munksgaard plus Andersen varetaget bygherrerådgivningen herunder brugerprocesser og udarbejdelse af konkurrenceprogram.

Af de 150 ungdomsboliger er de 20 boliger forbeholdt unge med aspergerssyndrom.

Under bebyggelsen er en offentlige parkeringsplads med 80 pladser samt 83 parkeringspladser til beboerne i bebyggelsen.

Forud for konkurrenceprogrammet afholdes brugermøder, hvor bl.a. naboers og borgeres idéer til Fremtidens Sølund kan komme frem ligesom de fremtidige beboer er repræsenteret i forskellige brugergrupper, herunder repræsentanter for det kommende plejecenter, daginstitution, seniorbofællesskabet, og ungdomsboligerne samt repræsentanter for boliger til de unge med aspergerssyndron.

Sweco Architects har deltaget i KAB´s proces vedr. udvælgelse af de bydende og efterfølgende været konkurrencesekretær i indstilling og vurdering af de vindende hold. Sweco Architects har ligeledes været involveret i arealdisponering, funktionsanalyse, volumenstudier, etaperokade, budget og tidsplanlægning samt risikoanalyse. Sweco Architects landskabsarkitekter har været inddraget i vurdering af uderum.