Amagerværket København

En bygge- eller planproces er en interaktiv proces. Kombinationen mellem partnerskab, proces og produkt er en af de bedste måder at tilvejebringe gode og fremadrettede resultater på. Sweco Architects har for HOFOR udført en fysisk strategi plan for områdets fremtidige udvikling.

Fakta

Projekt: Bio 4 Amagerværket

Rolle: Bygherrerådgiver

Størrelse: 4,5 mia. kr. heraf 125 mio. kr. til facade og administration

Lokalisering: København

Bygherre: HOFOR

Ansvarlig Arkitekt: Morten Toft

Beskrivelse

Opgaven løses på baggrund af en omfattende brugerinddragelse, samt digital opdatering af eksisterende bygningsmasse på matriklen. Herunder udarbejdelsen af helhedsplan. Efter behovsanalysen har Sweco Architects udarbejdet udbud og konkurrenceprogram, der indeholder følgende:

  • Et arkitektonisk hovedgreb for Amagerværket, tilpasset omgivelserne på Kraftværkshalvøen
  • En arkitektonisk bearbejdning af BIO4 med fokus på arkitektonisk identitet og kvalitet i formsprog og materialer, der understøtter HOFORs vision og målsætninger
  • Overordnet forureningsforhold og arealer
  • Et funktionelt og rationelt byggeri til administrations-, laboratorie-, værksteds-, og velfærdsfaciliteter
  • En logistikanalyse for hele værkshalvøen, med fokus på tungtrafik, forsyningstilgang, personale- og serviceforhold samt sikkerhedsforhold til land og til vands

Sweco Architects foretog rådgivning i hele bedømmelsesperioden.

Cookie- og privatlivspolitik

Websitet anvender cookies, der hjælper med at indsamle oplysninger om besøgende på sweco.dk. Sweco bruger oplysningerne til at forstå, hvordan besøgende bruger websitet og til at kunne foretage nødvendige forbedringer. De cookies, som bruges, er ikke personlige data. Hvis du ikke vil acceptere Swecos cookiepolitik, kan du deaktivere den i din browser. Du vil dermed kunne besøge Swecos website uden at dit besøg bliver overvåget.