0 af 0 for ""

Ystad Havn mole

Ystad, Sverige

Ystad Havn

Fremtidssikring af Ystad Havn

Ystad Havn er en af Sveriges største havne og har siden 1200-tallet haft en afgørende betydning for udviklingen af hele det sydøstlige Skåne. Det nuværende havneanlæg har været i brug i imponerende 109 år. I 2018 påbegyndte Ystad Kommune arbejdet med en udvidelse af havnen, så der skabes mulighed for at fastholde og udvide havneaktiviteterne og færgetrafikken til og fra Ystad Havn.

I forbindelse med den omfattende udvidelse af Ystad Havn har vi i Sweco bl.a. stået for den digitale modellering af alle betonkonstruktioner i projektet. Opgaven er udført ved hjælp af 3D-modellering for at kunne løse de ekstremt komplicerede geometriske udfordringer, som havneudvidelsen rummer

Lokation
Ystad, Sverige
År
2020 –
Bygherre
Ystad Hamn Logistik AB
Ydelser
Projektering af anlæg og konstruktioner, Tilbudsudarbejdelse, Detailprojektering, Afvanding, Belægning, Mole-layout, Uddybning, Opfyldning, Installationer
Entreprenør
Per Aarsleff A/S

3D-modellering af havnens betonkonstruktioner

Udvidelsen af Ystad Havn omfatter blandt andet etablering af nye kystindfatninger i form af nye ydre moler med tilhørende præfabrikerede molehoveder, etablering af opmarchland, opfyldning samt etablering af en ny midterpier med færgelejer på hver side med tilhørende rampeanlæg. Projektet er udført som totalentreprise, hvor vi har været rådgiver for entreprenør Per Aarsleff A/S.

Sweco har modelleret alle betonkonstruktioner i projektet ved hjælp af 3D-modellering – en stor del af dette er endda modelleret parametrisk. Det betyder at både selve betongeometrien for de nye konstruktioner og også al armering i forstøbninger, betonhammer, fenderfundamenter, betonrampekonstruktioner, pullertfundamenter og rampefundamenter samt de præfabrikerede molehoveder er blevet modelleret og kan ses i en 3D-model.

Ystad Havn
Ystad Havn BIM

3D-modellering sikrer høj detaljegrad

Der er en række fordele ved at bruge 3D-modellering af betonkonstruktionerne i projekter af denne type. Projektet udfolder sig på en anden måde, end hvis hver enkelt involveret skal fortolke en 2D-tegning, som kun viser en del af sandheden.

Samtidig har den parametriske modellering gjort det muligt at løse meget komplicerede geometriske udfordringer, som kun kan løses i 3D. Det er fenderfundamentet på pierens yderste hjørner et godt eksempel på.

Som en del af vores leverance har entreprenør Per Aarsleff desuden fået udleveret 3D-modeller af de enkelte konstruktionsafsnit og tilhørende klippebukkelister, som de har brugt løbende i planlægningen af selve projektets udførsel og til bestilling af armering.

”3D-modellerne har bl.a. betydet, at vi kom bedre fra start på projektet og har kunne se, hvordan konstruktionerne skulle bygges. Særligt for konstruktionen af det komplekse fenderfundament, hjalp detaljegraden i 3D-modellerne os godt på vej. Generelt har den høje mængde af informationer og detaljer, som 3D-modellerne rummede, betydet at vi har haft færre spørgsmål og uklarheder, og vi har derfor kunne bygge lidt hurtigere og oplevet færre fejl i processen. Modellerne har også hjulpet os med at optimere armeringsdesignet og betydet bedre mængdeoverblik, og dermed mindre materialespild.” siger VDC-koordinator og planner Robertas Cerneckis fra Per Aarsleff.

Ystad Havn mole 2
Ystad Havn stendige

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.