0 af 0 for ""

Landsdækkende

Videreudvikling af regionernes Råstof-IT

Vedligehold og videreudvikling af Råstof-IT

Sweco vandt i 2017 regionernes udbud for vedligeholdelse, videreudvikling og support af systemkomplekset Råstof-IT, i daglig tale kaldet RIT. Råstof-IT anvendes i de fem danske regioner til administration af Råstof-området.

Systemet består af moduler til Råstofplanlægning, Sagsbehandling af råstofindvinding samt en offentlig tilgængelig side, som kan anvendes af virksomheder til brug for ansøgning om råstofindvinding.

RIT understøtter sagsgange i forbindelse med virksomheders ansøgning om indvinding af råstoffer og håndterer administrationen af udstedte indvindingstilladelser.

Efter vi overtog systemets vedligeholdelse og videreudvikling i 2017 har en af vores store fokusområder været at forsyne brugerne med intuitive og effektive digitaliseringsværktøjer.

Køge Jorddepot oppefra 4
Lokation
Landsdækkende
Kunde
De danske regioner
Rolle
Vedligeholdelse, videreudvikling og support af IT system
Status
Igangværende

Forbedring af brugerflade og implementering af brugervenlige Web GIS værktøjer

Sweco har i tæt samarbejde med regionerne gjort en stor indsats for at forbedre RIT. Udover almindeligt vedligehold og support har vi fokuseret på at forbedre brugerfladen for at optimere sagsbehandlernes og ansøgernes arbejdsgange – herunder at udvikle og implementere moderne og brugervenlige Web GIS værktøjer til brug for digitalisering, analyse og visualisering.

De web-baserede GIS værktøjer er udviklet specifikt til at understøtte de specielle behov for ansøgning om rådstofindvinding og sagsbehandling af råstofindvindingssager.

RIT – et moderne system, som indgår i den offentlige digitale infrastruktur

RIT er baseret på en service-orienteret arkitektur, der sikrer, at de fællesoffentlige grunddata anvendes i et sømløst miljø, hvor brugerne har adgang til relevante data fra f.eks. FOT, GST, DAI mm.

Som led i sagsbehandlingen af en ansøgning foretages konfliktanalyse op mod diverse interesseområder (mere end 50 temalag) ved brug af de fælles offentlige services. Desuden gør sagsbehandlerne brug af Ledningsejerregistret (LER) i alle sager for at undersøge, om eventuelle ledningsejere vil være i konflikt med et givet indvindingsområde.

Ud over RIT-kontrakten yder vi support til de enkelte regioner i forbindelse med fejlfindingsopgaver, konverteringsopgaver, opsætning, opdatering og optimering af test og driftsmiljøer.

RIT er udviklet og baseret på anvendelse af følgende teknologier: MS SQL Server, .Net udvikling (C#), MVC, Entity Framework, responsive design (Bootstrap), Angular, HTML5, Javascripts, JSON, Web service udvikling (SOAP, REST), Open layers, Mapserver, Geoserver.

Løbende opdateringer giver sikker og relevant løsning

Som en del af aftalen mellem Sweco og regionerne, stiller vi løbende nye versioner af RIT til rådighed, som regionerne kan installere i deres egne driftsmiljøer.

RIT udvikles i et løbende samarbejde, hvor regionerne fremsætter ønsker til ny, forbedret funktionalitet. Og vi foreslår tillige udviklingstiltag, som sikrer, at RIT til stadighed er i overensstemmelse med krav til sikkerhed samt følger udviklingen i den fælles-offentlige digitalisering.

På denne måde sikrer vi, at RIT til stadighed er en relevant og sikker løsning, både for regionernes egne brugere og for eksterne brugere.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.