0 af 0 for ""

Vibehaven

Odense

Vibehaven

Nyrenoverede almene boliger med fællesskab i fokus

Siden 1970’erne har det almene boligbyggeri, Vibenhaven, ligget syd for Odense og er dermed et af de første industrielle modulbyggerier i Danmark. Bebyggelsen gennemgår nu en omfattende renovering, der skal skabe fremtidssikrede og sunde boliger for beboerne.

Lokation
Odense
År
Realiseret, 2021
Bygherre
Civica
Samarbejdspartner
Dansk Boligbyg

Gennem årerne har Vibehaven været præget af problemer med blandt andet skimmelvækst, men med den nye renovering kommer man de mange byggetekniske udfordringer til livs. I renoveringen af de 48 boliger er fokus blandet andet på energioptimering, indeklima og social bæredygtighed i form af styrket naboskab.

I Vibehavens udearealer vil en vekslen mellem private, semi-private og fælles arealer skabe god grobund for fællesskaber mellem beboerne. Eksempelvis vil det nære fællesskab til naboen opstå gennem uformelle møder på nabostien mellem husene, mens det større fællesskab vil opstå i Fælleshaven, på petanquebanen eller i de nye fælles nyttehaver.

”Vi har arbejdet med en tilgang, der bygger på både miljømæssig, økonomisk og i høj grad også en social tilgang til bæredygtighed. Mange danskere fremhæver, at et godt fællesskab med naboerne er en af de væsentligste kvaliteter i deres boligområde, og vigtigheden af sådan en samhørighed bunder i mere end bare nabohygge – den er også tæt forbundet med bæredygtighed. Naboskabet og det gode liv i Vibehaven er derfor kernen i vores projekt.” Inge Nielsen Skytte, kreativ leder for Almene Boliger

Plantegning Vibehaven
Vibehaven

En fremtidssikret og mere energivenlig bebyggelse

Vibehavens bygninger er tænkt ”nedrenoveret”, hvilket betyder, at bebyggelsens nuværende boliger nedrives til det eksisterende fundament, hvorefter de nye huse opføres derpå. Vibehavens eksisterende fundamenter har stor værdi og vil derfor indgå i bygningernes stabilitet – samtidig sparer man med den løsning både på miljø, tid og økonomi. Hensigten er at opføre fremtidssikrede boliger med velkendte konstruktioner, frem for at lappe på gamle boliger, der har dårligt indeklima og højt energiforbrug.

I projektet anvendes et ventilationsanlæg, som gør det muligt at kontrollere indeklimaet i boligerne og samtidig undgå problemer med træk og støjpåvirkninger fra omgivelserne – alle elementer, som er vigtige for beboernes helbred og trivsel. Derudover bruger ventilationsanlæggene mindre energi til opvarmning af boligerne. Efter renoveringen vil beboerne dermed flytte ind i nye boliger, hvor boligkvaliteten er højnet markant.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.