0 af 0 for ""

Verdens Bedste Børneby facade

København

Verdens Bedste Børneby

Ny institution for 618 børn i alderen fra 0-18 år på Christianshavn

Verdens Bedste Børneby er en integreret institution, der tæller vuggestue, børnehave, fritidshjem og klub. Den 4.500 m² store institution er inddelt i flere små enheder, der er designet som ”bydele”, så småbørnsinstitutionen, de to fritidshjem og fritidsklubben får fleksible rammer og god plads, samtidig med at ”bystrukturen” giver nærhed på den store trekantsgrund.

Bygningerne er på 1 og 2 etager med tagterrasser, og alle nye bygninger opføres i henhold til Bygningsreglement 2010; de opvarmede bygninger dog som Lavenergiklasse 2015. Udearealerne har bakker, græsarealer og store træer, som er er aktiv del af legepladsen.

Beliggenhed
København
År
2017
Bygherre
Københavns Kommune
Areal
4.500 m2
Ydelser
Alle ingeniørydelser inkl. LAR, brand, dagslys og akustik, projektering af bolværk samt byggeledelse
Rådgiverrolle
Underrådgiver til COBE og byggeleder
Samarbejdspartnere
COBE (totalrådgiver) og Nord Architects og BOGL

Fokus på bygbarhed og afledning af regnvand

Som en væsentlig del af projektet rådgav Sweco om lokal afledning af regnvand (LAR) for at imødekomme fremtidige skybrud og oversvømmelser. I Børnebyen arbejdede vi med to typer grønne tage for at optimere regnvandshåndteringen. Udover håndtering af regnvand skaber de to typer tage landskabelig værdi, danner læringselementer for børnene og øger biodiversiteten.

Sweco spillede en afgørende rolle i forbindelse med projektets bygbarhed: Med et så komplekst byggeri som ”Verdens Bedste Børneby” var det vigtigt at sikre, at byggeriet var gennemtænkt praktisk, så det kunne lade sig gøre at bygge den planlagte børneby med plads til skurbyer, kraner osv.

Sweco var underrådgivere til COBE og stod for samtlige ingeniørydelser. Udover at være del af projekteringsgruppen udførte Sweco fagtilsyn og var byggeleder på hele byggeriet. Swecos ingeniørydelser har omfattet konstruktioner, VVS og ventilation og el samt byggemodning, miljørådgivning og geoteknik, LAR-løsning, brand, energiberegninger, dagslys og akustik.

Verdens Bedste Børneby glasfacade
Verdens Bedste Børneby gangbro

Godt indeklima og energieffektive løsninger

Et godt indeklima har en positiv indvirkning på børns helbred og trivsel. Derfor var Sweco fra projektstart involveret i designet for at sikre et optimalt indeklima og energieffektive løsninger. En samlet helhedstænkning for indeklimaet sikrer, at der både opnås gode luft- og dagslysforhold for børn og ansatte, samtidig med at energiforbruget minimeres. F.eks. var der fra start fokus på placeringen af grupperum mv., så dagslysforholdene for børn og personale bliver optimale, samtidig med at energikravene bliver opfyldt. Herudover har placeringen af vinduesåbningerne og solafskærmningen haft betydning for overholdelse af energikravene.

Et andet eksempel på helhedstænkning er multihallen, der er placeret, så hallen får gode dagslysforhold, uden at den overophedes. På multihallens tag er der desuden placeret solceller, som er med til at sikre at lavenergikravene opfyldes.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Copy link
Powered by Social Snap