0 af 0 for ""

VÆKST overview

København

VÆKST – Skolen i Sydhavn

VÆKST bliver navnet på den nye bygning i Sydhavnen, der fremover skal huse både områdets mindste og største børn. Københavns Kommune og TRUST-partnerskabet står for at udvikle og opføre den nye udskoling og daginstitution med ambitiøse, nyskabende læringsrum og væksthaver.

Lokation
København SV
År
2018-2023
Areal
5.000 m² og 1.200 m² idrætshal
Bygherre
Københavns Kommune, ByK
Rolle
Arkitektrådgiver
Samarbejdspartnere
TRUST: Enemærke & Petersen | Sweco Architects | Nøhr & Sigsgaard | Norconsult | DOMINIA | Lytt Architecture | Kragh & Berglund
Visualisering
Omega Render
VÆKST model
VÆKST model 3
VÆKST model 2

Udvidelse af Sydhavn Skole

Sydhavnen undergår i disse år markante forandringer mod et moderne, integreret byområde med boliger, institutioner, skoler og erhverv i en ny sammenhæng med kanaler og havnebassiner. Områdets fortsatte popularitet og tilflyttervækst betyder samtidig et stigende behov for at øge kapaciteten på Skolen i Sydhavnen og områdets børneinstitutioner.

Derfor udvikler og opfører Københavns Kommune og TRUST-partnerskabet nu et nyt 5.500 kvm stort byggeri på Teglholmen, der både skal huse områdets mindste og største børn i henholdsvis en nyetableret daginstitution samt udskoling. Den nye bygning, der får navnet VÆKST, bliver en direkte, men selvstændig udvidelse af den eksisterende Skolen i Sydhavnen, der tidligere er har vundet priser for sin funktionalitet og design.

Visionen for det nye projekt er at skabe en bygning, der med sin udformning, disponering og materialeholdning skaber rammer, som både tilgodeser de mindste børns behov for udforskning og leg samt de største børns behov for udvikling og læring.

”Vi glæder os over, at byggetilladelsen er på plads, så vi forhåbentligt inden længe kan tage første spadestik på byggeriet. Der er lagt op til et spændende og visionært projekt, der både udvider skolen i Sydhavnen og giver en masse nye udfoldelsesmuligheder og faciliteter for små og store børn med ny daginstitution og bedre plads til skolens udskoling,” siger Kasper Graa Wulff, chef for Byggeri København i Københavns Kommune.

VÆKST plantegning

ByLab og væksthaver

For at tilgodese individuelle behov skabes der to meget forskellige udendørs fællesarealer, som på hver deres måde tager afsæt i begrebet ’vækst’. Skolen placeres i de første etager i mere urbane læringsomgivelser, mens daginstitutionen fordeles på de øverste etager med hver deres udendørs friareal.

I stueetagen – også kaldet ByLab – bliver der etableret et nytænkende læringsrum med lege- og læringsøer, der binder byen og skolen sammen. Det gøres ved at løfte bygningen op på søjler, så byens gulv kan få lov til at passere under og igennem. Her bliver der mulighed for, at de største børn både kan bevæge sig og få brændt noget energi af, mens der også er plads til at fordybe sig på små grønne læringsøer.

”Det er et superspændende projekt, fordi vi designer en bygning, der rummer aldersgrupper, som er vidt forskellige steder i deres personlighedsudvikling. VÆKST handler derfor både om den personlige udvikling, men er samtidig omdrejningspunktet for bygningens arkitektoniske ambition,” siger Karl-Martin Buch Frederiksen, Sweco Architects.

Daginstitutionens program fordeles på to etager og får hver deres dedikerede udeareal over tre etager. Udearealet over etagerne, der kaldes for Væksthaverne, bindes arkitektonisk sammen med en stor samlende pergolakonstruktion, som skal gøre det muligt at begrønne udearealerne med slyngplanter, der over tid vækster sig store og gør væksthaverne til et trygt og grønt udemiljø.

”På bygningens tagflade er det vores ambition at skabe en legende verden hævet over byen. Dette er daginstitutionens udearealer, hvor beplantning vokser sig op langs tagfladen fra niveau til niveau og skaber børnenes eget univers. På tværs løber mindre stier og bakkelandskaber med plads til spejlvægge, boldvægge, sættekasser, klatrevægge og mindre kighuller ud til verdenen omkring,” siger Karl-Martin Buch Frederiksen.

Byggeriet forventes at stå klar til ibrugtagning i starten af 2023.

VÆKST gårdrum

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.