0 af 0 for ""

København

UN17 Village

En bæredygtig landsby som afslutter Ørestad mod syd

Et af de mest ambitiøse bæredygtige byggerier skyder nu op i Ørestad. UN17 Village er som et af de første byggerier i verden skabt ud fra en komplet metode, der adresserer og inkorporerer samtlige SDG’er i en helhedsløsning. Derfor er UN17 Village begyndelsen på en ny tid inden for bæredygtigt byggeri.

17

verdensmål

Projektet implementerer som et af de første byggerier nogensinde alle 17 verdensmål.

Lokation
København
År
Igangværende
Bygherre
NREP
Areal
35.000 m²
Samarbejdspartnere
Lendager | MOE | CG Jensen
Visualiseringer
Sweco Architects
Bæredygtighed
Alle 17 verdensmål

Når byggeriet står færdigt i 2024, vil det huse godt 1.100 beboere fordelt på 535 boliger og rejse sig som et betydningsfuldt vartegn for Ørestad i København.

UN17 Village er udviklet af NREP i samarbejde med Sweco Architects, Lendager, MOE og CG Jensen.

En bæredygtig landsby i Ørestad

Byggeriets samlede areal på 35.000 kvm kommer til at bestå af fem vidt forskellige karréer, der komplementerer hinanden. Hver bygning er målrettet forskellige beboere fra unge nyuddannede, over forskellige familietyper til seniorboliger. Der vil være små lejligheder til singler, hjem der forener arbejde og fritid, samt mere traditionelle familieboliger.

Bygningerne grupperes omkring fællesarealer herunder spisesteder for beboere og folk der kommer forbi, en sundhedsklinik som vil fokusere på beboernes sundhed og trivsel og et helsecenter med fitnesscenter. Desuden findes en delecentral, som vil fungere som samlingssted og inspiration for en bæredygtig livsstil baseret på cirkulær økonomi.

Tanken er at skabe en landsby med forskellige boligtypologier, der imødekommer beboere på tværs af generationer og skiftende familiemønstre. UN17 Village er udformet med fokus på tryghed, det nære miljø og med mange faciliteter og steder, hvor områdets beboere kan mødes i sociale sammenhænge.

UN17 stiler efter at blive det første danske boligbyggeri, som certificeres efter den amerikanske sundhedsordning WELL.

Projektet forventer ydermere at opnå den nye udmærkelse DGNB-hjerte, der bliver et bevis på grundig forankring af sundhedsparametre som del af bæredygtighedssystemet.

Et katalog af bæredygtighedsløsninger

Arbejdet med bæredygtighed i UN17 har udmøntet sig i et katalog med godt 200 løsninger, der på forskellig vis adresserer de 17 verdensmål. Løsningerne er prioriteret efter at opnå mest bæredygtighed for pengene, og de danner et værktøj, som alle i og uden for branchen frit kan lade sig inspirere af.

De fem karreer i UN17 Village får hver en fællesfunktion i stueetagen, mens der på to af tagfladerne etableres væksthuse, som både bliver fælleshuse og mødesteder.

For at henvende sig til forskellige brugergrupper vil byggeriet rumme familieboliger, fællesskabsboliger, fleksible boliger, minimale boliger og seniorfællesskaber. Hver boligtype vil også rumme handikapboliger efter en målsætning om at favne samfundets mangfoldighed.

Taget vil rumme 1.700 kvm solceller, og byggeriet er designet til at indsamle mere end 1 mio. liter regnvand om året til recirkulering og rekreativt brug.

I sin helhed kan bæredygtighedsstrategien deles op på seks væsentlighedstemaer, hver med sin egen vision:

Sundhed: UN17 Village har Danmarks sundeste boliger, som imødekommer aspekter af fysisk, psykisk og social sundhed.

Fællesskab: UN17 Village skaber lokale, regionale og globale partnerskaber og udvikler en bydel, der fremmer et diverst og sammenstrikket netværk af fællesskaber.

Materialer: UN17 Village viser vejen frem inden for bæredygtigt materialevalg baseret på cirkulær økonomi og ressourceeffektivitet.

Biodiversitet: UN17 Village skaber et bymiljø med høj biodiversitet, der maksimerer integrationen af lokal bynatur.

Vand: UN17 Village udnytter regnvand som en værdifuld lokal ressource og bidrage positivt til vandkvaliteten lokalt og regionalt.

Energi: UN17 Village anvender vedvarende energikilder og reducerer energiforbruget i produktion og drift.

“Hvis vi skal bo mere bæredygtigt i fremtiden, skal vi både ændre måden vi bygger på, men vi skal også gentænke den måde, vi indretter boliger. Med UN17 Village hæver vi arkitektonisk barren ved at indtænke alle aspekter af bæredygtighed. Eksempelvis har vi skabt et koncept for sundhedsboliger, hvor vi teknisk og rumligt forbedrer indeklimaet samtidig med, at vi skaber optimale rammer for den mentale sundhed gennem fællesskaber i tæt tilknytning til boligerne.”
Lene Foder, markedschef i Sweco og arkitekt på byggeriet

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Copy link
Powered by Social Snap