0 af 0 for ""

Udviklingsplan for Trekroner

I Trekroner ved Roskilde står vores arkitekter bag en større udviklingsplan, der dækker 8200 m2 og fordeler sig på tre boligprojekter; Hegnet 1, Hegnet 51 og Toppen 139. Projekterne består af rækkehuse og lejligheder opført som træbyggeri med høje ambitioner for at styrke biodiversitet, energioptimering og den sociale bæredygtighed i den arkitektoniske værdiskabelse. Boligerne er placeret på en kuperet grund ud til åbent landskab. Det betyder, at byggeriet i sit møde med landskabet vil være synligt fra en stor del af Trekroner, hvorfor boligerne er tilpasset de eksisterende kvaliteter i de omkringliggende omgivelser.

Udviklingsplan for Trekroner

Fakta om projektet

  Lokation
  Trekroner, Roskilde
  Bygherre
  Bellevue Ejendomsinvest A/S
  Ydelser
  Byplan, landskab- og arkitektrådgivning
  Realiseret
  2023
  Areal
  Samlet 8200 m2 og 86 boliger (rækkehuse og lejligheder)
  Samarbejdspartnere
  Erasmus & Partnere, BM Byggeindustri
  Udviklingsplan for Trekroner
  Udviklingsplan for Trekroner

  Udviklingsplanen for Trekroner tager afsæt i en stærk landskabsplan, hvor det naturlige terræn er bestemmende for områdets disponering med bebyggelser på det faldende terræn på begge sider af Himmelev Bæk. Placeringen giver mulighed for at udkik over det smukke landskab imellem bebyggelserne, der alle er udformet individuelt med egen identitet.

  Kun en mindre andel af friarealerne tilsås med græs der klippes. Samtidig understøttes en høj grad af biodiversitet ved at tilså de øvrige grønne arealer med enggræs og på den måde invitere natur og vilde blomster ind i området. Boligernes ressourceforbrug minimeres ved at anvende højisolerede facade- og tagkonstruktioner, ligesom der er anvendt energioptimeret glas i vinduer og døre.

  Anvendelsen af træ, både som det konstruktive materiale og facadebeklædning, er valgt ud fra et ønske om at anvende lokale og mere klimavenlige byggematerialer. Træsorterne er nordisk konstruktionstræ, mens facadebeklædninger er af nordisk fyr eller gran.

  Tre på stribe i Trekroner

  Hegnet 1 består af 50 lejligheder til udlejning, Hegnet 51 består af 20 rækkehuse i to etager og Toppen 139 består af 16 rækkehuse i to etager.

  Hegnet 1 består af 50 udlejningslejligheder, som fordeler sig i fem punkthuse i to og tre etager med hver 10 lejligheder. Bygningskroppen for alle fem punkthuse forskyder sig i både snit og plan, hvilket skaber en indbydende og omfavnende ankomst, ligesom alle lejligheder er opført med egen altan og hvert punkthus har en fælles tagterrasse. Bebyggelsen danner en naturlig afslutning for den omkringværende bebyggelse, men samtidig – i sine forskydninger og mellemrum – bevarer mange af de gode kig til bl.a. skovbæltet og engdragene omkring Himmelev Bæk.

  Hegnet 1 er opført med certificeringen Svanemærket, hvilket sikrer et byggeri, der er godt for miljø og beboerne og er kendetegnet ved et lavt energiforbrug og et godt indeklima.​

  Udviklingsplan for Trekroner
  Udviklingsplan for Trekroner
  Udviklingsplan for Trekroner

  Hegnet 51 består af 20 rækkehuse i to etager og er placeres omkring to ankomstrum som kædehuse, der forskydes så der opstår private uderum ved rækkehusenes to haver. Boligerne er orienteret ”øst – vest”, hvilket giver gode dagslysforhold på begge sider af husene, mens udformningen af fælles friarealer er planlagt, så de opleves som et naturligt omdrejningspunkt for det sociale samvær og fællesskab i bebyggelsen. Bebyggelsen samles omkring et centralt grønt rum med fælles væksthus og værksted, og forskydningerne af bygningerne både vertikalt og horisontalt betyder, at hvert enkelt hus indgår i en funktionel og aktiv sammenhæng med det omkringliggende uderum.

  Toppen 139 består af 16 rækkehuse i to etager og tager afsæt i den nordiske arkitektur med tegl som det primære materiale og med trælister til at markere indgangspartiet samt ophold I forbindelse med terrassen. Formmæssigt læner bebyggelsen sig op ad en klassisk typologi, men hvor den asymmetriske tagform skaber genkendelighed og ikonværdi til området. Taghældningen og højden på byggeriet er tilpasset således, at selvom hver enkelt bolig nedtrapper i takt med terrænet, mødes tagene i sammenstødet imellem boliger. For at iscenesætte ankomst og terrasse, forskyder de enkelte boligenheder sig en halv meter i forhold til hinanden, hvilket både skaber en integreret privat zone ved hver bolig, men som også bryder grænsen mellem det byggede og naturen.

  Udviklingsplan for Trekroner