0 af 0 for ""

Nordhavn

København

Udvidelsen af Nordhavn

Etablering af nyt havneområde i Københavns Nordhavn

For at sikre byudviklingen i København ønskede By & Havn at etablere et nyt havneområde i Nordhavnen.

Udbygningen af Nordhavn omfattede landvinding på 100 ha med ny krydstogtterminal, etablering af depot på 10 mio. m3 til ren og forurenet jord, adgangsveje, administrationsbygninger, terminalbygninger og kajindfatning.

Udbygningen skulle samtidig gøre det muligt at flytte den nuværende industrihavn længere væk fra Nordhavns bebyggelsesområder, hvilket sammen med de tilhørende byfornyelsesprojekter skulle gøre området mere attraktivt for nuværende og kommende beboere.

Lokation
København
År
2013
Bygherre
Udviklingsselskabet By & Havn
Areal
Ca. 100 ha.
Ydelser
Bygherrerådgivning, VVM-redegørelse og miljøvurdering, geotekniske undersøgelser, samt projektering af bygninger og adgangsveje.
Anlægssum
1 mia. kr.

Bygherrerådgivning og miljøvurdering

Sweco har dels fungeret som bygherrerådgiver for By & Havn på projektet dels været ansvarlig for miljøvurderingen af området. Sweco har bl.a. stået bag de geotekniske undersøgelser, projektering og VVM-redegørelse for en spunsvæg på 1.100 meter til krydstogtskaj, en dobbelt spunsvæg på 1.200 meter til en dybvandskaj der omkranser depotområdet, en uddybning af sejlrenden og for landvinding af 100 ha, heraf et depot til forurenet jord på 50 ha.

Depotområdet er præget af særdeles komplicerede bundforhold. Landvindingen har kapacitet til 10 millioner m3 jord, hvoraf 6 millioner m3 er forurenet. Det betyder, at depotet er omfattet af strenge miljøregler.

Terminalen er 1.100 meter lang og 70 meter bred, og er lavet med dels en traditionel spunsvæg, dels en dobbelt spunsvæg. Krydstogtterminalen omfatter desuden 3 terminalbygninger.

Sejlrenden er uddybet for at skabe tilstrækkelig vanddybde, og VVM-redegørelsen fokuserede på påvirkninger af sediment-dynamik, vandkvalitet, flora og fauna i vand og på land, sejladssikkerhed, trafik, luftforurening, støj og landskabsforhold.

Nordhavn
Nordhavn

Ydelser

Som bygherrerådgiver har Sweco bidraget med planlægning, anlægsoverslag, rådgiverudbud, entreprenørudbud og kontrahering, tilsyn og byggeledelse, afleveringsforretning, efterforskning af råstofressourcer, udlægning af klapplads, projektkoordinering, sikkerhedskoordinering, miljøkoordinering, kravspecifikation til krydstogtterminal og terminalområde, byggeledelse og udbud af detailprojektering og af entreprisearbejder.

Som ansvarlig for miljøvurderingen har Sweco bidraget med forprojektering, geotekniske undersøgelser, geologisk og hydrogeologisk modellering, specificering af maritime undersøgelser, VVM-redegørelse, myndighedskoordinering, myndighedsgodkendelser, registrering af flora og fauna, maritimarkæologisk undersøgelse, beregning af trafikal luftforurening og moniteringsprogram.

Sweco har desuden forestået projektering af adgangsveje frem til terminal- og depotområde, samt projektering af råhus til de 3 terminalbygninger og ny administrationsbygning hørende til jorddepotet.

 

Nordhavn

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.