0 af 0 for ""

Vordingborg Havn - Sweco Danmark

Vordingborg

Udvidelse og udvikling af Vordingborg Havn til regional havn

Opgaven omfatter etablering af 160 meter kajanlæg forberedt til 10 meters vanddybde samt 1,4 km stenindfatninger. Kajanlæg udføres med pullerter, stiger og fendre samt en 30 meter bred asfaltbelagt kajgade.

Lokation
Vordingborg
Kunde og totalentreprenør
M. J. Eriksson
Samarbejdspartnere
Norreco A/S
Ydelser
Assistance til M. J. Eriksson i tilbudsfasen, herunder udarbejdelse af tilbudsprojekt til prissætning. Udførelse af geotekniske undersøgelser, udarbejdelse af detailprojekt for alle projektdele samt projektopfølgning og tilsyn under arbejdet.
Status
Igangværende, etape 4
Foto
M. J. Eriksson

Som led i Vordingborg Havns udvikling til regional havn, der kan afskibe og modtage godstyper inden for råstoffer, energi og landbrug er Sweco involveret som rådgiver for M.J. Eriksson, der er totalentreprenør på projektet. Etape 1 af udvidelsen af havnen blev gennemført i 2015-2016, siden blev etape 2 og 3 gennemført og nu gennemføres etape 4 af udvidelsen.

Genbrug og nyttiggørelse af 1 mio. m3 lettere forurenet jord

Havneudvidelsen er en del af DUAL Ports programmet, som støtter en mere bæredygtig havneudvikling med mere miljøvenlige måder at organisere arbejdet på. Etape 4 af udvidelsen omfatter ca. 20 ha landindvinding, der indrettes som depot for mere end 1 mio. m3 overskydende, lettere forurenet jord fra andre anlægsprojekter. Jord som ellers skulle være skaffet af vejen i grusgrave, og som bidrager til at finansiere etableringen af det nye kajanlæg og nye havnearealer.

Aflaster landbaseret transport

Udvidelsen af havnen flugter med de landspolitiske ønsker om at reducere presset på den landbaserede infrastruktur. Målsætningen for Vordingborg Havn er at øge antallet af arbejdspladser i de havnerelaterede virksomheder og tiltrække nye virksomheder til området på og omkring havnen.

De geotekniske undersøgelser er afsluttet, og detailprojektering og udførelse pågår. Detailprojektet forventes afsluttet i efteråret 2021, og udførelse af kajanlæg og den omkransende dæmning forventes afsluttet over perioden fra medio 2022 til medio 2023. Opfyldning af depotområdet starter sommeren 2022 og forventes at ske over en periode på ca. fem år herefter.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.