0 af 0 for ""

E20

Stevns

Trafikplaner for Stevns Kommune

Udvikling af trafikplaner for Stevns Kommune og Strøby Egede

Stevns Kommune ønskede at få udarbejdet en samlet trafikplan for kommunen og en lokal trafikplan for kystbyen Strøby Egede.

Formålet med trafikplanerne var at få udviklet en samlet trafikhandlingsplan, der sikrer at den fremtidige udvikling af infrastrukturen og de adfærdspåvirkende tiltag i kommunen tager hensyn til kommunestrukturen og de eksisterende veje.

De to trafikplaner skal danne grundlag for Stevns Kommunens fremtidige arbejde inden for trafikafvikling, trafiksikkerhed, hastighedsplanlægning, trafiksaneringer, cyklister og fodgængere, parkering, fremkommelighed for biltrafik og kollektiv trafik.

Lokation
Stevns
Bygherre
Stevns Kommune
År
2018
Ydelser
Brugerinddragelse (borgermøder), kortlægning af eksisterende forhold, forslag til indsatsområder, herunder projektliste

Trafikplaner som planlægningsværktøj

Sweco fik til opgave at levere trafikplanerne, som skulle fungere som et planlægningsværktøj for både politikere og forvaltningen. Sweco udviklede trafikplanerne på baggrund af input fra borgermøder, en trafikkortlægning og en analyse af trafikale forhold, herunder trafikstruktur, trafiksikkerhed, fremkommelighed og den kollektive trafikbetjening.

Den samlede trafikplan for Stevns Kommune skulle dels se på de overordnede trafikale forhold og dels zoome ind på de lokale trafikale udfordringer i kommunens øvrige udviklingsbyer Hårlev, Rødvig og Store Heddinge.

Den lokale trafikplan for Strøby Egede havde særligt fokus på de lokale trafikale udfordringer i området bl.a. i forhold til byudvikling, ændring af zonestatus for sommerhusområder og den kommende statsvejforbindelse til Sydmotorvejen.

Tæt borgerinddragelse

Som en del af rådgiverydelsen har Sweco, udover udarbejdelsen af trafikplanerne, afholdt en række borgermøder. For Sweco er borgerinddragelse en vigtig del af enhver trafikplanlægningsopgave. Under kortlægningen er det essentielt at få borgernes input, da det er dem, der dagligt færdes på de kommunale veje og stier. Det er med til at give indsigt i de lokale forhold, og det skaber mulighed for at få parterne til at afstemme forventninger tidligt i projektet. Derudover bidrager det til øget engagement hos borgerne, som oplever at få indflydelse i den planlagte byudvikling.

I Stevns Kommune valgte man undervejs i processen også at inddrage relevante lokale politikere, således at deres input også blev hørt og evalueret, hvilket gjorde trafikplanen til et fælles produkt for alle involverede parter og derved blev der skabt langt mere opbakning omkring planerne.

Trafikplanerne blev udformet således, at Stevns Kommune fremadrettet kan bruge dem som informationsgrundlag til borgerne når det kommer til de kommende års udvikling af infrastrukturen

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.