0 af 0 for ""

Trafikplan i Klitmøller

Klitmøller

Trafikplan i Klitmøller

Udvikling af trafikplan skal afhjælpe forholdene i Klitmøller

Inden for de seneste år er der kommet over 200 nye beboere til kystbyen Klitmøller, mens interessen fra turister også er i vækst. Byen er kendt som epicenter for Cold Hawaii, hvor surfere året rundt kommer for at udnytte de særlige vind- og vejrforhold langs kysten.

Lokation
Klitmøller
År
2021-2022
Bygherre
Thisted Kommune
Ydelser
Helhedsorienteret rådgivning inden for trafikplanlægning, borgerinddragelse (workshops), kortlægning af eksisterende forhold, løsningsforslag til at afhjælpe nuværende og fremtidige trafikale problemer.
Trafikplan i Klitmøller
Trafikplan i Klitmøller

Den store interesse for byen er naturligvis positiv, men giver udfordringer for trafikken i byen. Thisted Kommune har derfor ønsket at udarbejde en trafikplan, der i tillæg til Klitmøllers opdateret helhedsplan peger på mulige trafikløsninger, der skal forbedre infrastrukturen i byen.

Trafikplanen skal danne grundlag for Thisted Kommunes arbejde inden for trafikafvikling, trafiksikkerhed og parkering ved at beskrive de konkrete projekter. Det er borgerne i Klitmøller, repræsenteret ved en styregruppe, der sammen med drift og anlæg, har prioriteret løsningsforslagene, som ønskes gennemført de kommende år.

Trafikplan som planlægningsværktøj

Sweco fik til opgave at levere en trafikplan med forslag til, hvordan problemet med megen trafik kombineret med lette trafikanter – særligt i sommerhalvåret – kan løses.

Trafikplanen er baseret på en grundig analyse af forholdene i byen og indeholder forslag til tiltag, der kan forbedre trafiksikkerheden og trygheden såvel som trafikafviklingen generelt for både biler og lette trafikanter. Forslagene forbedrer både nuværende og fremtidige trafikale problemstillinger.

Stranden i Klitmøller

Tæt dialog med borgerne

Udover at udarbejde trafikplanen har Sweco som en del af rådgiverydelsen deltaget i workshops. Trafikplanen er således i høj grad forankret hos borgerne og afspejler deres ønsker og behov. At inddrage borgerne er en vigtig del af processen for Sweco, da det netop er borgerne, der dagligt færdes i området og har de bedste forudsætninger for at vurdere, hvor der bør gøres en indsats. Borgernes forslag er efterfølgende blevet gennemgået af Swecos eksperter og kun de bedste forslag er at finde i trafikplanen.

Interessen for projektet er exceptionelt høj i Klitmøller – både blandt borgere og politikere. Det store engagement har været med til at give indsigt i de lokale forhold set fra borgernes synspunkt og ikke kun på baggrund af data.

Trafikplanen er udformet således, at Thisted Kommune kan bruge den som grundlag for de kommende års udvikling af infrastrukturen i Klitmøller.

Problemstillinger og løsningsforslag

Trafikplanen indeholder fire overordnede problemstillinger. Sweco vurderer, at det i dagligdagen særligt er forholdene for lette trafikanter, der er en udfordring, mens det i sommerperioden er trafikafvikling og parkering, der er til gene for borgerne.

I forbindelse med trafiksikkerheden kan der indføres en række tiltag, der vil øge trygheden for de lette trafikanter herunder særligt skolebørn i dagligdagen.

Problemet med megen trafik i sommermånederne kan forbedres med et automatisk parkeringshenvisningssystem samt adgangsveje og parkering i og omkring byen.

Klitmøller i fremtiden

Klitmøller er i by i rivende udvikling, og det er vigtigt for Thisted Kommune, at udviklingen af byen sker i respekt for naturen og de mennesker, der driver byen.

Ambitionen er, at såfremt der fra politisk side bliver afsat midler til realisering til nogle af projekterne, ved Thisted Kommune og borgerne i Klitmøller, hvilke projekter der skal etableres først, og hvilken målgruppe/problemstilling det enkelte projekt tilgodeser.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.