0 af 0 for ""

Rendering af Toppedalskolen - Sweco Architects

Vesthimmerland

Udvidelse af Toppedalskolen

Ny undervisningfløj skal skabe helstøbt skole i en funktionel og arkitektonisk helhed

I Vindblæs i Vesthimmerland skal vi opføre Toppedalskolens nye undervisningsfløj i samarbejde med Cubo Arkitekter A/S og HME.

Med udvidelsen af skolen og den nye undervisningsfløj har vi i vinderteamet fokus på at skabe en helstøbt skole, der forener nyt og eksisterende i en funktionel og arkitektonisk helhed. Ambitionen er optimale fysiske rammer for et helhedsorienteret læringsdesign, hvor energitiltag, materialer og arkitektur smelter sammen. Skoleudvidelsen opføres i trækonstruktioner og i en simpel struktur med øje for materialesammensætning og detaljer.

Lokation
Vesthimmerland Kommune
Bygherre
Vesthimmerland Kommune
Ydelser
Ingeniørrådgivning
Samarbejdspartnere
Cubo Arkitekter | HME
Status
Forventes realiseret i 2023
Visualiseringer
Cubo Arkitekter
Rendering af Toppedalskolen - Sweco Architects
Rendering af Toppedalskolen - Sweco Architects

Et helhedsorienteret læringsdesign

Toppedalsskolens nye faciliteter til mellemtrin og udskoling etableres i en enkel og klar længebygning, placeret parallelt med eksisterende skolebygninger. Den nye undervisningsbygnings bevægelsesmønster ligger i forlængelse af den aksiale bevægelse, der allerede fi ndes i det eksisterende skolebyggeri.

Hoveddispositionen tager dermed udgangspunkt i programskitsen, hvor vi gennem forslagets viderebearbejdning har sikret at alle basis-undervisningsrum og faglokaler overholder alle gældende retningslinjer med optimal fleksibilitet på tværs af fag. Samtidig har vi i projektudviklingen haft stort fokus på tilbygningens fællesarealer, den fælles projektflade, hvor der i forslaget er skabt et levende indre sammenhængende miljø helt fra den nuværende hovedindgang til fællestorvet/café-området mod vest i direkte kontakt til udearealernes nye aktiviteter.

Interiøret i fællesarealerne fremstår i forslaget med en markant rumlig accentuering, en inspirerende ramme om de ønskede fællesfaciliteter til uformelt ophold og læring. De nord/sydgående fordelingsarealer der sammenbinder lærings- og faglokaler aktiveres og levendegøres gennem interiørdesignet med integrerede sidde-nicher og skabszoner i tilknytning til læringsrummene.

Hovedforbindelsesstrøget, gående øst/vest til de eksisterende skolebygninger, og den nye overdækkede hovedindgang aktiveres med biblioteks- og læsezoner hvorfra der er udsyn til de grønne uderum.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.