0 af 0 for ""

Gårdmiljø i Toghavegården Sweco Danmark

Randers

Toghavegården

Toghavegården – en del af Sporbyen som er en levende og kreativ bydel med dens egen identitet, båret af stedets unikke industrielle historie, der går cirka 150 år tilbage.

Toghavegården består af fem kvarterer med forskellige boliger og udtryk, og formålet er at skabe en dynamisk, levende og spændende ny bydel i Randers, hvor ny og gammel arkitektur forenes i den nye bydel tæt på Randers midtby og fjorden.

Lokation
Randers
Bygherre
Birch Ejendomme ApS
Status
Realiseret, 2021
Ydelser
Arkitektrådgivning
Toghavegården - Sweco Danmark
Toghavegården - Sweco Danmark

Tanken er at skabe en dynamisk, levende og spændende ny bydel i Randers, som huser erhverv, detail og boliger ,samtidig med at der sættes stor fokus på at skabe en bydel med mange rekreative elementer. I dette nye byområde skal gammel og ny arkitektur skabe et spændende arkitektonisk sammenspil, og dele af stedets industrielle historie skal bevares.

Bl.a. skal de gamle jernbanespor danne grundlag for en  kile, som skal binde området sammen, samtidig med at der skabes et attraktivt urbant strøg gennem området. De nye bygninger på byggefelt O fører denne idé videre, ved at åbne op mod Toghaven, så der dannes en direkte forbindelse mellem de grønne områder i gården og de store fælles opholdsarealer i Toghaven.

Boligernes udtryk

Sporbyens eksisterende bygninger bærer præg af områdets industrielle historie. De ældste bevarede bygninger stammer fra 1930’erne, og i løbet af de sidste 50 år har fabrikken gennemgået flere ændringer efterhånden som tiden og industrien har udviklet sig. Stedet har dermed en industriel fortælling igennem de sidste 50 år. Materialiteten er overvejende rød tegl, beton, glas og jern, som også er karakteristisk for 30’ernes funktionalisme.

Landskab og tagterasser

Friarealerne på byggefelt O indrettes med udgangspunkt i at dyrke indgangspartier, den gennemgående passage til og fra Toghaven samt med hensyntagen til solens bevægelse. Der er skabt plads til leg og ophold, rumskabende beplantninger, som tilsammen skaber et gårdrum, der styrker aktivitet og fællesskab. Parkeringen løses og afvikles som en integreret del af gårdrummet, og afskærmes med elementer, som buske og træer, der skaber en visuel skærmende opdeling, og bidrager hermed til oplevelsen af et frodigt gårdrum.

På tagfladerne af bygningerne i 3 og 4 etager etableres tagterrasser, som skaber attraktive og solrige opholdsrum. De store tagflader opbrydes af felter med beplantning af forskelligartet karakter, og indrettes så der både er plads til større selskaber samt mindre og mere intime opholds-nicher.

Tagterrasser i Toghavegården - Sweco Danmark

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.