0 af 0 for ""

Ghana

Syv broer og 27 km veje i Ghana

Et vigtigt bidrag til forbedret infrastruktur

For at skabe grobund for økonomisk vækst og bedre levevilkår i den nordlige del af Ghana iværksatte Ghana Highway Authority sammen med Danida i 2012 et omfattende infrastrukturprojekt bestående af syv broer og 27 km veje. Sweco vandt opgaven med at designe og projektere broerne, mens den danske entreprenør Munck Civil Engineering fik til opgave at udføre projektet.

Lokation
Ghana
Kunde
Ghana Highway Authority og Danida
Entreprenør
Munck Civil Engineering
Ydelser
Besigtigelse, opmåling af områderne for broerne og veje, hydraulisk undersøgelse for bedømmelse af brolængder og frihøjder, geotekniske undersøgelser, feasibility studies, EIA, projektering af veje og broer, lokalisering af materialer, udbud og kontrahering af entreprenør, tilsyn.
Status
Afsluttet, projektperiode 2012 – 2021

Alle broer er over floder, som udenfor regntiden er tørlagte, men i regntiden har høj vandstand og voldsom hastighed. Der var derfor ikke adgang over floderne i regntiden. Det skulle de nye adgangsveje og broer skabe.

Det er Investeringsfonden for udviklingslande, IFU, der via Danida Sustainable Infrastructure Finance har finansieret projektet.

– De syv broer og tilhørende veje og tilkørsler er et vigtig bidrag til at forbedre infrastrukturen i det nordlige Ghana og ruste området til i højere grad at kunne modstå oversvømmelser bl.a. som følge af klimaforandringer. Det kan skabe grundlag for øget vækst og bedre levevilkår for beboerne i regionen. At byggeriet på trods af vanskelige vilkår og forsinkelser på grund af corona samtidig har kunnet overholde både budget og tidsplan er ret imponerende, siger Torben Huss, administrerende direktør i IFU.

Den tekniske løsning

I området var der to eksisterende broer og en vejdæmning, der var skyllet væk. Den ene af de to eksisterende broer blev erstattet af to nye broer, og der blev etableret fire nye broer – i alt syv. Broerne blev projekteret som kompositbroer med bærende stålprofiler med betondæk. Alle broer har et spænd på 25 m og afhængig af flodernes størrelse blev de enkelte broer opbygget med et til fem spænd.

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Copy link
Powered by Social Snap