0 af 0 for ""

Stadiongrunden overview

Helsingør

Stadiongrunden

På kanten, i parken, langs stranden – Parkbyen møder Nordre Strandvej i en bølgende bevægelse, som skiftevis er tæt på og trækker sig væk. Det giver plads til et levende og aktivt landskab mod vejen, som opleves varieret og åbent.

Lokation
Helsingør
År
2020
Bygherre
Helsingør Kommune
Areal
22.000 m²
Rolle
Arkitektrådgiver
Samarbejdspartnere
MOE | BOGL
Stadiongrunden fællesareal
Stadiongrunden greenhause
Stadiongrunden fællesareal

Visionen

Vi har bestræbt os på at udvikle et klart og ambitiøst helhedsgreb, der varetager stedets landskabelige og kulturelle værdier og fastholder området som et rekreativt område tilgængeligt for offentligheden. Det har samtidigt været vigtigt, at helhedsplanens visioner kunne omsættes til klare retningslinjer i den kommende lokalplan, så projektets ambitioner kunne gennemføres.

Projektområdet er som nævnt, indrammet af landskabelige herlighedsværdier og indgår, som en del af en større grøn kile, i den nye nationalpark, Kongernes Nordsjælland.

Den markante kystskrænt samt en række parallelle spor langs med kysten udgør en af de væsentligste udfordringer; manglende forbindelser på tværs af området. Skrænten, cykel- og gangstien, jernbanesporet og Nordre Strandvej skaber gode langsgående forbindelser, men til gengæld vanskeligegøres de tværgående forbindelser, der kan binde området sammen fra kysten og ind mod baglandet.

Vores vision for Stadiongrunden er en parkby, der peger frem indenfor gode sociale fællesskaber, biodiversitet, materialevalg og et oplevelsesrigt, fremtids- og klimasikret landskab.

Vi har udviklet tre overordnede boligtypologier med hver sin skala:
1. Villaer
2. Rækkehuse
3. Etageboliger.

Bygningerne er lavest ud mod Nordre Strandvej og vokser opad i takt med, at de nærmer sig Kystskrænten.

1 Fortætning af boliger som rammen om fællesskab
Stadiongrunden diagram A
2 Fælleshuse og dyrkningsfællesskaber
Stadiongrunden diagram B
3 Infrastruktur og parkeringsløsning
Stadiongrunden diagram C
4 Programmerede grønne uderum
Stadiongrunden diagram D
5 Landskab og bebyggelse flyder sammen
Stadiongrunden diagram E
6 Det nye ketchersportscenter
Stadiongrunden diagram F

Boliger og fællesskaber

Vi placerer villaer mod den nye cykel- og gangsti ved Nordre Strandvej. Villaerne har den laveste skala med 1,5 etager og møder vejrummet nedskaleret og uformelt. Mod Nordre Strandvej har boligerne private træterrasser, som spejler haverne på den modsatte side af vejen. I næste led ligger rækkehuse i 1 til 2 etager. De har ligeledes private træterrasser. Tættest på Kystskrænten ligger etageboligerne. Etageboligerne er organiseret om et opgangsfællesskab og har tre til fire lejligheder på hvert plan.

Boliggårdene har som udgangspunkt to skalaer og bevægelser at forholde sig til. De offentlige på tværs af og langs med grunden og de mere private i de bolignære fællesskaber. Hver Boliggård har et centralt gårdrum, som vi kalder Gårdfællesskabet. Gårdfællesskaberne åbner sig mod landskabet i en fliget struktur, der danner en neutral overgang fra det private, bolignære til det offentlige landskab. For at få optimale forhold for dagslys og havedyrkning, er terrasser, altaner og fælles drivhuse er placeret mod vest eller syd.

Stadiongrunden fællesareal
Stadiongrunden landskab snit

Nyt ketchersportcenter

Den eksisterende badmintonhal og de udendørs tennisbaner kobles på Aktivitetsbåndet og danner sammen med de nye tennishaller et markant Ketchersportcenter. De nye tennishaller bygger med tre elegante bueslag videre på den oprindelige badmintonhals arkitektur og konstruktion. Tennishallerne bygges sammen med badmintonhallen til én samlet og let forskudt struktur, hvis bygningsvolumen er brudt ned, så det tilpasser sig Nordre Strandvejs varierede villabebyggelse.

Banerne vil fremstå åbne, lyse og invitere til at blive benyttet. Om aftenen vil hallerne lyse op og vidne om livet og brugen af banerne. Det medvirker samtidig til at gøre Aktivitetsbåndet oplevelsesrigt og fuld af liv. De nye haller videre på konstruktionen i deneksisterende badmintonhal. Taget i de nye tennishaller bæres af synlige limtræsbjælker, der giver en materialemæssig varme og synlig tektonik i hallerne.

Stadiongrunden ketchersport

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.