0 af 0 for ""

Kvinde ved skærm

Skanderborg Kommune

Spatial Suite i Skanderborg Kommune 

Datamodul i Spatial Suite sparer tid og ressourcer i Skanderborg Kommune

I Skanderborg Kommune er Mikael Leicht Danielsen afdelingsleder for kommunens kort og GIS-afdeling. Mikael må betegnes som superbruger i Spatial Suite, for han har siden 2001 arbejdet med værktøjet – først i Aarhus Amt og siden 2007 i Skanderborg Kommune.

Mikaels afdeling har siden september 2014 benyttet sig af Swecos datamodul i Spatial Suite, der giver medarbejdere i kommunens forvaltninger nem adgang til en lang række offentligt tilgængelige data. Alt fra baggrundskort, ortofotos, matrikelkort, miljø- og naturdata, plandata og lokalplaner.

I datamodulet administrerer Sweco op mod 1.500 kortlag med datatjenester, som sagsbehandlerne har glæde af i det daglige arbejde. Med datamodulet sørger Sweco for, at alle data er opdateret og vedligeholdt, og det er med Mikael Leicht Danielsens ord en kæmpe hjælp.

»Brugen af et webbaseret system har desuden den fordel, at det er ens på tværs af mange kommunegrænser, så vi sikrer genkendelighed. Webtjenesterne er meget stabile, så der er ingen grund til at bruge tid på at hente data ned lokalt for gå med livrem og seler.«

Michael Leicht Danielsen, afdelingsleder, Hjørring Kommune

I Skanderborg Kommune har omkring 90 medarbejdere i Teknik & Miljø glæde af datamodulet i Spatial Suite, mens også planafdelingen og andre ”mere bløde afdelinger” begynder at benytte sig af værktøjet. I alt bruger 100-150 medarbejdere i kommunen dagligt Spatial Suite.

Mikael er godt tilfreds med den løbende udvikling af værktøjet, der betyder, at Spatial Suite kan udvides med flere temaer.

”Hvis sagsbehandlerne har et ønske om et tema, så spørger de, om de kan få det ind i WebGIS, og hvis det findes i datamodulet, kan vi nemt og hurtigt gøre det tilgængeligt for dem,” fortæller Mikael. ”Det er betryggende at have Sweco som samarbejdspartner, fordi de er på forkant med udviklingen og de ændringer, der løbende er. Det skal bare ændres ét sted, så slår det igennem alle steder. Generelt er Sweco meget opmærksomme på at få det til at køre optimalt,” slutter Mikael.

Om Sweco Datamodul

– Datamodulet giver direkte adgang fra Spatial Suite til en bred vifte af danske geodata, der er tilgængelige i form af WMTS, WMS og WFS tjenester.

– Datamodulet blev introduceret med Spatial Suite ver. 3.6 i april 2014.

– Data er tilgængelige fra en lang række udbydere: Danmarks adresser (AWS), Danmarks Miljøportal – Arealinformation (DAI) , Datafordeleren, Dataforsyningen (GST), Energinet, Forvaltning2 (GeoDanmark/SDFE), Fingerplan 2013 (FP13), Fingerplan 2017 (FP17), Fingerplan 2019 (FP19), Fødevareministeriet (FVM), GEUS – 10 temaer, Husdyrregulering (MiljøGIS), Kommunikationskort, Kulturarvsstyrelsen, PlandataDK, Redningsnumre (strandnr), Støjmålinger (Noise), Tidligere Vand- og Naturplaner fra Naturstyrelsen (NST), Naturplan 2, 2016, Natura 2000-Basisanalyse 2022-27 (naturplan3b2020), Vandplan 2, 2016, Basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 (vandplan3b2019), Vandplan 3 tilstandsvurdering 2021 (vp3tilstand2021) og Vejdirektoratet (VD-Naboret).

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.