0 af 0 for ""

Boremaskinen Helga sænkes ned

København

Skybrudssikring på Østerbro

Etablering af kompleks skybrudsledning

På Østerbro i København etablerer vi en skybrudstunnel under Strandboulevarden, som skal udgøre rygraden i en ny regnvandshåndtering, hvor både hverdagsregn og skybrud skal ledes ud i havnen.

Sweco har bistået HOFOR som totalrådgiver med projektet, der udføres sideløbende med en ny bypark. Vejforløbet i Strandboulevarden skal derfor også justeres, så trafikken føres i den ene side af vejen, mens den nye rekreative skybrudspark placeres i den anden vejside.

Boremaskinen Helga
Boremaskinen Helga sænkes ned
Lokation
København
År
Igangværende, forventes realiseret 2021
Kunde
HOFOR
Rådgiverrolle
Totalrådgiver
Ydelser
Projektering

En udfordrende opgave, der udvikler sig dag for dag

Projektet er meget komplekst på grund af de mange interessenter, forskellige kompetencer og faggrupper, der skal samarbejde, men også fordi flere dele af projektet udvikler sig undervejs. Projektet udføres efter HOFORs nyudviklede kravspecifikationer for blandt andet tunnellering og forundersøgelser.

Der er gennemført omfattende forundersøgelser, herunder geotekniske undersøgelser, opmålinger, undersøgt nærtliggende ejendomme i forhold til funderingsforhold, samt risikoanalyse og risikohåndtering. Endelig er projektet afstemt i forhold til skybrudsparken og rådgiveren på dette projekt.

Skybrudstunnellen er designet som en tunnelleret ledning under Strandboulevarden over ca. 920 meter (ø2000 mm) og ca. 180 meter i Gl. Kalkbrænderivej (ø2500 mm). Der etableres fire skakte, bygværker med skylleanlæg – tre med sekantpæle og en udgravning af eksisterende spuns. Ledningerne etableres ved pipe-jacking med lukket front fra en central grube med en tunnelboremaskine med slurry.

Digital styring af vandmasserne

El og SRO (Styring, Regulering, Overvågning) har været essentielt for projektet, da de kritiske stuvningsniveauer er bestemmende for, hvordan styringen skal håndtere vandmængderne.

Åbningen af skybrudsklapperne afhænger af vandspejlsmålinger opstrøms og lokale målinger, mens åbningen af spjæld afhænger af lokale vandspejlsmålinger og det generelle vandspejl ved tømmepumpestationen. På baggrund af niveau- og aktiveringskoter samt målinger i systemet optimeres behandlingen af de respektive niveauer.

Endelig etableres en udløbspumpestation, som skal tømme skybrudstunnellen under Strandboulevarden og Gl. Kalkbrænderivej efter en overløbshændelse. Til det formål opsættes et gadeskab, som indeholder en el-tavle. Fra el-tavlen overføres signaler for niveaumåling til styring for skylleklapperne, og signalet overføres via GPRS (General Packet Radio Service).

Vil du vide mere om vores projekter?

Send os dit spørgsmål og vi kontakter dig.
  • Dette felt er til validering og bør ikke ændres.